loader image

Бъдещето е на зелената енергия

Частни дългосрочни договори за покупко-продажба на електроенергия (PPA)

Частните дългосрочни договори за покупко-продажба на електроенергия (Power Purchase Agreements – PPAs) представляват споразумения за закупуване на енергия, генерирана от възобновяеми енергийни източници, сключени между големи промишлени потребители и собственици на нови ВЕИ проекти.

Тези договори обикновено са дългосрочни с продължителност между 5 и 20 години. Чрез тях потребителят на енергия се ангажира да купува произведената електроенергия и свързаните с нея Сертификати за възобновяема енергия и Гаранции за произход, без да се нагърбва с инвестиции в специфичното оборудване за генериращите мощности, като вятърни/водни турбини или слънчеви панели.

 

Популярното решение в България е фирмите да се снабдяват с електроенергия чрез краткосрочни договори за доставка, обикновено от 6 месеца до 2 години. Това ги излага изцяло на високия ценовия риск на енергийната борса. На пазара вече има и други възможности – дългосрочни договори за доставка от ВЕИ източници, които осигуряват предвидимост на разходите за енергия за дълъг период

Тези споразумения осигуряват възможност фирмите да планират по-добре разходите за енергията, която консумират, и да се предпазят от ценовите шокове на енергийните борси. Допълнително те дават възможност да се демонстрира ангажимент за опазване на околната среда и устойчиво развитие пред клиентите и инвеститорите, с което да се покрият регулационни изисквания, да се подобри ESG (Environmental, Social and Governance) рейтинга на фирмата или да се генерират допълнителни финансови и маркетингови предимства.

Предимства на дългосрочните договори (PPA)

Фиксирана цена

Предвидимост на разходите за електроенергия за дълъг период от време – от 5 до 20 години

Устойчиво развитие

Надеждни дългосрочни модели на потребление и производство и допълнителни „зелени” предимства – напр. Гаранции за произход

Корпоративна отговорност

В унисон с ESG политиките за опазване на околната среда и постигане на целите за въглеродна неутралност

От стратегия до изпълнение

PPA може да се сключи за по-кратки или по-дълги срокове (от 5 до 20 и повече години), за различни обеми и профили зелена енергия и с различни методи за фиксиране на цената. Тези основни елементи са неизменна част от условията на споразумението и може да са сложни за определяне. От сключването на подходящата енергийна сделка зависи дали енергийните нужди на компанията ще са адекватно гарантирани и дали ще се реализират желаните финасови и устойчиви предимства.

Благодарение на вече затвърдената позиция на КЕР Токи Пауър АД като търговец на електроенергия и тясното ни сътрудничество с други компании, част от групата на Реналфа АД, ние сме уникално позиционирани да предложим различни модели на такива споразумения, както и консултации относно сключването и управлението им.

Научи повече

ТОКИ предлага четири основни модела за сключване на дългосрочни договори за покупко-продажба на електроенергия, които могат да се адаптират за нуждите на бизнес потребителите с над 500 МВтч месечна консумация. Регистрирайте се тук, за да научите повече и да изберете най-подходящия за Вашата фирма:

Най-актуалното около зелената мисия на ТОКИ

Как да спестите от сметките си за електроенергия?

Как да спестите от сметките си за електроенергия?

Електричеството безспорно е едно от най-големите постижения на науката. А в наши дни живеем в епохата на електричество. То е източник на светлина, топлина и всички онези удобства, от които се нуждаем. Без да влагаме излишни усилия, само с едно натискане на бутон,...

Бъдещето на зелената енергия

Бъдещето на зелената енергия

Кои са факторите, които променят енергетиката и защо инвестициите в нови ВЕИ проекти са най-добрият дългосрочен избор. Вижете тук.