loader image

Бъдещето е на зелената енергия

Частни дългосрочни договори за покупко-продажба на електроенергия (PPA)

Частните дългосрочни договори за покупко-продажба на електроенергия (Power Purchase Agreements – PPAs) представляват споразумения за закупуване на енергия, генерирана от възобновяеми енергийни източници, сключени между големи промишлени потребители и собственици на нови ВЕИ проекти.

Тези договори обикновено са дългосрочни с продължителност между 5 и 20 години. Чрез тях потребителят на енергия се ангажира да купува произведената електроенергия и свързаните с нея Сертификати за възобновяема енергия и Гаранции за произход, без да се нагърбва с инвестиции в специфичното оборудване за генериращите мощности, като вятърни/водни турбини или слънчеви панели.

 

Популярното решение в България е фирмите да се снабдяват с електроенергия чрез краткосрочни договори за доставка, обикновено от 6 месеца до 2 години. Това ги излага изцяло на високия ценовия риск на енергийната борса. На пазара вече има и други възможности – дългосрочни договори за доставка от ВЕИ източници, които осигуряват предвидимост на разходите за енергия за дълъг период

Тези споразумения осигуряват възможност фирмите да планират по-добре разходите за енергията, която консумират, и да се предпазят от ценовите шокове на енергийните борси. Допълнително те дават възможност да се демонстрира ангажимент за опазване на околната среда и устойчиво развитие пред клиентите и инвеститорите, с което да се покрият регулационни изисквания, да се подобри ESG (Environmental, Social and Governance) рейтинга на фирмата или да се генерират допълнителни финансови и маркетингови предимства.

Предимства на дългосрочните договори (PPA)

Фиксирана цена

Предвидимост на разходите за електроенергия за дълъг период от време – от 5 до 20 години

Устойчиво развитие

Надеждни дългосрочни модели на потребление и производство и допълнителни „зелени” предимства – напр. Гаранции за произход

Корпоративна отговорност

В унисон с ESG политиките за опазване на околната среда и постигане на целите за въглеродна неутралност

От стратегия до изпълнение

PPA може да се сключи за по-кратки или по-дълги срокове (от 5 до 20 и повече години), за различни обеми и профили зелена енергия и с различни методи за фиксиране на цената. Тези основни елементи са неизменна част от условията на споразумението и може да са сложни за определяне. От сключването на подходящата енергийна сделка зависи дали енергийните нужди на компанията ще са адекватно гарантирани и дали ще се реализират желаните финасови и устойчиви предимства.

Благодарение на вече затвърдената позиция на КЕР Токи Пауър АД като търговец на електроенергия и тясното ни сътрудничество с други компании, част от групата на Реналфа АД, ние сме уникално позиционирани да предложим различни модели на такива споразумения, както и консултации относно сключването и управлението им.

Научи повече

ТОКИ предлага четири основни модела за сключване на дългосрочни договори за покупко-продажба на електроенергия, които могат да се адаптират за нуждите на бизнес потребителите с над 500 МВтч месечна консумация. Регистрирайте се тук, за да научите повече и да изберете най-подходящия за Вашата фирма:

Най-актуалното около зелената мисия на ТОКИ

PPA в Европа

PPA в Европа

Въпреки трудния за много бизнеси период, броят на PPA сделките продължи да расте и вече все повече и повече фирми активно работят за интегриране на устойчиви енергийни решения и постигане на добър ESG рейтинг. Tози рейтинг много зависи от  въглеродния отпечатък на...

Батериите за съхранение на електроенергия от ВЕИ

Батериите за съхранение на електроенергия от ВЕИ

Декарбонизирането на енергийния сектор е едно от най-важните предизвикателства пред индустрията напоследък. Въглищата, нефтът и природният газ са едни от основните източници на електроенергия в световен мащаб, но те са и основният източник на замърсяване на въздуха и...