loader image
Защо поскъпва тока

Защо се качват цените на тока

09-06-2021 | Uncategorized @bg, Свободен пазар

През последните няколко месеца доставчиците на свободния пазар на електроенергия в България динамично повишават цените за активна електроенергия. Това, обаче не е директен резултат от течащата в страната либерализация, а се случва по причини извън прекия контрол на търговците и се дължи на повишаващите се цени на енергията в целия свят.

Как се формира цената на електроенергията

Разходите за доставка на електроенергия стандартно се променят всяка минута, въпреки че повечето потребители плащат фиксирани цени, базирани на сезонните или годишните разходи за електроенергия. Промените в цените на активната електроенергия обикновено отразяват промени в търсенето на електроенергия, ефективността и наличността на източници на производство, разходите за гориво и работата на електроцентралите. Цената на електроенергията също варира според вариациите на националния енергиен микс, разходите за опазване на околната среда, включително имат връзка и с метеорологичните условия. Обикновено цените са най-високи през зимата, когато общото потребление е високо, тъй като се включват по-скъпи производства, които да отговорят на увеличеното търсене. 

В крайната цена за електроенергия се включват още такси за достъп до и пренос по електропреносната мрежа, които в България са регулаторно определените и са дължими на електропреносните дружества, които имат ангажимент до поддържат и развиват енергийната инфраструктура в държавата. Освен тези такси, фирмите дължат и такса „Задължение към обществото“, като предназначението на тази такса е свързано с осигуряването на сигурността на снабдяването, защитата на околната среда и енергийната ефективност. Освен тези такси, юридическите лица дължат и акциз и ДДС, които също са регулаторно определени. Фиксираните такси и данъци, дължими в допълнение към цената на активната енергия формират около 40% от крайната цена на тока.

Защо цените на активната електроенергия се вдигат 

През първата половина на 2021 г., търговците в България се оказаха в трудна ситуация поради постоянно високата, много над историческите и очакваните нива, цена на електроенергията на Българска Независима Енергийна Борса (“БНЕБ“). Тенденцията се наблюдава и на други европейски борси за електроенергия през последните 6 месеца. Трайно високите цени през този период се дължат на множество фактори, включително бързо възстановяващото потребление на енергия след COVID-19 пандемията, рекордно скъпите въглеродни емисии, нарасналите цени на базови суровини и по-голямата регионална свързаност в енергетиката в Източна Европа.

Възстановяване на потреблението на електроенергия

Икономическата активност бавно, но уверено се възстановява след достигане на многогодишни минимуми през второто тримесечие на 2020 г. Увеличението на икономическата активност и облекчаването на свързаните с COVID-19 ограничения допринасят за нарастващото потребление на енергия, а това води до повишено търсене и покачване на цените на борсите.

Поскъпващи CO2 емисии

С увеличаващото се потребление на електроенергия, се увеличават и въглеродните емисии, свързани с производството й. В същото време, цените за квоти, изтичащи през декември 2023 г. през април и май, надвишават 50 евро на тон CO2 спрямо цени около 20-21 евро за същия период преди година. Това се случва, защото правителствата искат и трябва да намалят значително емисиите през следващото десетилетие, поради което въвеждат допълнителни мерки, които ще ограничат най-замърсяващите човешки дейности и производства. Целта е да се стимулират по-бързи и по-големи инвестиции в алтернативи на изкопаемите горива, по-ефективното съхранение и пренос на енергия и подобрения в енергийната ефективност.

Производителите на електроенергия са изправени пред избора или да плащат скъпи CO2 емисии или да инвестират в по-зелено производство. В крайна сметка дългосрочно цената на електроенергията от ВЕИ се очаква да е значително по-изгодна от традиционните технологии, но все още голяма част от енергията е от по-замърсяващи източници и това води до поскъпване на цената на енергията заради дължимите съответни CO2 емисии.

Разширяването на европейския пазар на електроенергия

По-тясно свързване на България към единния европейски пазар на електроенергия стана ефективно през май 2021, чрез обединение на пазара ни с този на Гърция. Обединението ще продължи до края на година, като предстои да се свържат пазарите на Чехия, Унгария, Румъния и Cлoвaĸия, а след това през общата ни граница с Румъния ще бъде направена връзка между тези страни и България и Гърция.

Интегрираният европейски пазар гарантира по-добри възможности за търговия, увеличава конкурентността и ще даде възможност да се оптимизират производствата в Европа. Отварянето на пазара, води до балансиране на цените на електроенергия спрямо пазарите в Европа, което в случая на България означава по-скоро увеличение. Поради доскоро по-изолирания пазар, и най-вече заради отложената с почти десетилетие либерализация, регулаторно в България са поддържани нереалистично ниски цени на електроенергията, като практически държавата е субсидирала разликата спрямо пазарните нива. Сега, с отварянето и либерализирането на пазара, цените в България започнат да „догонват“ пазарните европейски и световни нива, което допълнително води до повишения през последните месеци. 

Повишаващите се цени на основни суровини

Цените на основни стоки също се покачват стремглаво в световен мащаб и са достигнали нива, които не са виждани от началото на световната финансова криза през 2008 и преди това, през 70-те години на миналия век. Дървен материал, желязна руда и мед достигнаха рекордни цени през изминалите месеци. Основните хранителни продукти като царевица и пшеницата също поскъпват до най-високите си нива от десетилетие насам. 

Това увеличение се дължи на множество фактори, включително и най-вече увеличено потребителско търсене и намалени производствени мощности в следствие на COVID-19. Крайните потребители имат увеличен разполагаем доход, поради събрани спестявания по време на затварянето на икономиките заради изискванията за социална дистанция. В същото време, производствата все още не са възстановили напълно капацитетите си, което създава дефицит на предлагането и води до повишаване на цените на основни суровини. Цените на петрола, газта и въглищата също достигат дългосрочни върхове и именно покачването на цените на полезните изкопаеми води до повишение и на цената на електроенергията.

Какво се случва с фиксираните цени за електроенергия по дългосрочните договори на ТОКИ

Ние в ТОКИ се стремим да бъдем максимално прозрачни и коректни към клиентите си и полагаме всички възможни усилия, за да спазим ангажиментите поети по дългосрочните договори за доставка на електроенергия. Все пак, за да запазим бизнеса си и за да можем да продължим да доставяме дългосрочно електроенергия, ние не можем да не се съобразяваме с пазара. 

В общите условия към договорите ни е предвидено условие, според което при форсмажорни обстоятелства и значителни повишения на цената на електроенергията, търгувана на БНЕБ, можем да променим цените по фиксираните договори. През последната година направихме такава промяна в договорените фиксирани цени само веднъж, въпреки много динамичната среда и само за малка група от клиенти. Макар че като всички търговци се оказахме в ситуация, в която се наложи да вдигнем цените, ние не го направихме със задна дата, а дадохме на клиентите си повече от месец предизвестие, за да имат възможност да проучат пазара и да се уверят, че дори след наложилото се повишение, предлаганата от нас цена продължава да е изключително конкурентна.

Изберете ТОКИ за ваш партньор на свободния пазар на електроенергия

ТОКИ предоставя максимално ясна и детайлна информация, изключително опростен, онлайн процес за смяна на доставчика на електроенергия и клиентски портал за проследяване на разходите, а екипът ни винаги е на ваше разположение когато имате допълнителни въпроси.

Изберете абонаментен план и станете наш клиент само с няколко клика.

Още по темата…

Как да разчетем фактурите си за ток?

Как да разчетем фактурите си за ток?

Да разбереш фактурата си за ток понякога може да бъде предизвикателна задача. ТОКИ, като търговец на електроенергия, обаче, цели да помогне на клиентите си да разберат по-добре своите сметки за електроенергия. В тази статия ще разгледаме заедно някои от ключовите...

Как да пестим енергия – наръчник за заведения

Как да пестим енергия – наръчник за заведения

Независимо дали имате пицария, китайски ресторант или уютна, традиционна механа, количеството енергия, което използвате за готвене, отопление и климатизация, и осветление формира голяма част от Вашите месечни разходи. Ето защо е важно да сте сигурни, че не плащате...

Компенсации заради високите цени на електроенергия от 1 януари 2023

Компенсации заради високите цени на електроенергия от 1 януари 2023

В ДВ брой: 90, от дата 11.11.2022 г. беше обнародвано решение за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия, прието от 48-ото Народно събрание на 8 ноември 2022 г. Според решението,...