loader image

За зелената енергия

14-09-2021 | Uncategorized @bg, Зелен ток

Откъде идва зеленият ток? Какви са “видовете” източници на зелена енергия?

Зелената енергия идва от множество иновативни източници, най-познатите от тях са “големите три” – слънце, вятър и вода. Други източници могат да бъдат геотермални, биогорива, дъжд и т.н. Казано просто – зелената енергия идва от източници, които са естествено възобновяващи се или практически неизчерпаеми. Електричеството, произведено от възобновяеми източници има нулева или изключително ниска въглеродна следа, не отнема от ресурсите на планетата и е много важна стъпка към решението на най-ключовите проблеми на нашата епоха – глобалното затопляне и мръсния въздух.

Как стига той точно до нас? Как разбираме, че го потребяваме?

Независимо от източника, цялата генерирана енергия се подава в електропреносната мрежа на страната. Чрез нея енергията се разпределя към домакинствата и бизнеса по кабелите и стълбовете, които са познати на всички ни. Към мрежата се подава точно толкова енергия, колкото всички ние консумираме.

Тъй като цялата енергия се подава общо в регионалната мрежа, няма начин да се знае със сигурност откъде точно идва енергията, която мандрата потреблява. Казано с други думи – цялата произведена електроенергия, независимо от нейния източник, се влива в мрежата един общ микс. Изборът на зелена енергия е полезно и отговорно решение, защото позволява в този микс да се влива повече чиста енергия от възобновяеми източници – ние като доставчик купуваме основно електроенергия от възобновяеми източници, която покрива и в много случаи надвишава количеството електроенергия, което изразходват нашите клиенти – това гарантира, че енергийното им потребление не увеличава въглеродната следа на общия енергиен микс. Клиентите ни използват зелен ток знаейки, че спестяват на земята толкова CO2 емисии, колкото отговарят на количеството енергия, което консумират. Колкото повече потребители изберат зелена енергия, толкова по-чист ще става общия енергиен микс в страната и ще се стимулира изграждането на все повече зелени и чисти мощности за производство на електроенергия.

По-скъп ли е зеленият ток от другия? Защо е по-скъп?

Отговорът на този въпрос зависи от много фактори – размерът на производствената мощност, вида й и т.н. Към момента в световен мащаб съществуват множество големи производствени мощности за възобновяеми енергия, които произвеждат ток на цена по-ниска от конвенционални мощности. За по-малките зелени производствени мощности това все още не е така, но се очаква съвсем скоро това да се промени в полза на зелената енергия. За производството на зелена енергия се разчита на модерни технологии и иновации, цената й исторически беше по-висока от тази на електроенергията, произведена от конвенционални източници. С развитието на технологиите и науката, и с навлизането на все повече конкуренция в сектора, цената на енергията от възобновяеми източници постоянно се понижава и скоро е вероятно за всички да бъде по-изгодно да ползват зелен ток спрямо традиционните източници на електроенергия, дори и при по-малките производствени мощности.  До тогава ангажиментът на екологично ангажираните компании е от ключово значение, за да допринесем за по-бързото развитие на чистата енергетика и опазването на околната среда. И това е единствено икономическата страна на въпроса. Зеления ток и чистата възобновяема енергетика щадят природата и помагат за опазването на човешкото здраве, което не може да бъде оценено с пари.

Какво може да се направи, за да се ползва повече зелена енергия, вместо ток от въглища?

Важно е да се подкрепя развитието на технологиите за производство на тази енергия. Когато избирате да купувате зелен ток, вие си гарантирате, че потребената от вас електроенергия е “чиста” и не е произведена за сметка на околната среда, чистотата на въздуха и здравето на хората. Освен това подкрепяте компаниите, които го произвеждат и доставят и техните усилия за развитие и прогрес. Съвсем скоро ще бъде достигнат паритет в цената на зелената енергия и тази от конвенционални източници, независимо от размера на производствената мощност. Тогава се надяваме много хора да предпочетат да ползват електричество, чието производство е чисто и щадящо за околната среда. Но за да се стигне до там, е важно да има отговорни компании и хора, които са готови да подкрепят производството на зелена енергия и опазването на околната среда, като да изберат да ползват електричество от възобновяеми източници сега. Реално разликата в цената и към момента не е фрапираща, но ползите от зелената енергия са несравнимо повече.  

Как с избора на зелен ток помагаме на природата и борбата с климатичните промени?

CO2 и парниковите газове са основната причина за глобалното затопляне, а от там и за променящия се климат на земята. Тези газове водят до промени в климата и екстремни метеорологични условия, изместване на популациите и местообитанията на дивите животни в природата, повишаване на нивата и температурата  на водата в океаните и моретата и много други неблагоприятни ефекти.

При производството на зелена енергия не се генерират никакви вредни емисии. Дори и косвените вредни емисии (генерирани при производство, транспорт и монтаж) са в пъти по-малко от директно генерираните от традиционните енергийни източници.  Когато избираме зелен ток, помагаме за забавяне на климатичните промени, като спестяваме CO2 емисии и парникови газове.

Освен това, зелената електроенергия е напълно възобновяема – тя не изразходва природни ресурси и не вреди на околната среда. Тя не разчита на суровини, които трябва да се добиват, за да може да произвежда електроенергия – тя използва природните ресурси без да ги похабява и намалява. 

Развитието на чистата енергетика има и други предимства – електрическите мрежи стават по-умни, по-устойчиви и по-децентрализирани. Дългосрочно цената на енергията се оптимизира, правейки я по-достъпна за повече хора, развиват се модерни технологии и устойчиви практики и се отварят нови работни места.

Още по темата защо преходът към чиста енергетика е толкова важен, както и кои са факторите, променящи енергийния сектор, прочетете тук.

Още по темата…

Революция в енергетиката – защо да не чакам вече на опашка пред енергото

Революция в енергетиката – защо да не чакам вече на опашка пред енергото

Докато опашките пред енергото се вият, а цените на електроенергията варират, на теб всъщност ти е нужен единствено достъп до лаптоп! Свободният пазар на електроенергия за бизнес потребители в България отдавна е факт, а с него и възможността да избереш доставчик, който...

PPA в Европа

PPA в Европа

Въпреки трудния за много бизнеси период, броят на PPA сделките продължи да расте и вече все повече и повече фирми активно работят за интегриране на устойчиви енергийни решения и постигане на добър ESG рейтинг. Tози рейтинг много зависи от  въглеродния отпечатък на...

Батериите за съхранение на електроенергия от ВЕИ

Батериите за съхранение на електроенергия от ВЕИ

Декарбонизирането на енергийния сектор е едно от най-важните предизвикателства пред индустрията напоследък. Въглищата, нефтът и природният газ са едни от основните източници на електроенергия в световен мащаб, но те са и основният източник на замърсяване на въздуха и...