loader image

Ако произвеждаш електроенергия, ние ще я купим при най-изгодни условия

Изкупуваме по eлектромер при пълна прозрачност за теб и без загуба на нито един киловатчас

Започни тук

Независими ВЕИ производители

Независимите производители на електроенергия (IPP – Independent Power Producer) управляват ВЕИ централи, които не са предназначени за собствено ползване, и които не са собственост на Националната електрическа компания или друго обществено предприятие. IPP произвеждат електроенергия за продажба в националната електрическа мрежа.

Как да продадеш енергията, която произвеждаш?

Ако си независим производител на електроенергия и търсиш възможност да я реализираш на свободния пазар, можеш да сключиш договор с лицензиран търговец или частен договор за покупко-продажба на електроенергия.

Опциите и в двата случая са много и различни и затова е важно да избереш надежден партньор, който да те консултира за най-удачното решение за теб.

Произвеждаш електроенергия за собствено потребление?

Предлагаме и програма за производители на електроенергия за собствено потребление, които отдават излишък в мрежата. Ако твоята електроцентрала произвежда повече от необходимото потребление, ние изкупуваме излишъка, който отдаваш обратно в мрежата. Когато не произвеждаш достатъчно, за да посрещнеш нуждите си, ние ти доставяме необходимата електроенергия според условията на избрания от теб абонаментен план.

Защо да произвеждаш електроенергия за собствено ползване?

Все повече и повече фирми и домакинства избират да се възползват от ВЕИ като вятър, слънчева енергия и биомаса или отпадъци, които някога са се депонирали, за да произвеждат необходимата им енергия. Предимствата на този избор са много и включват:

Оптимизиране на разхода за електроенергия

Възможност да се генерират приходи

Намаляване на въглеродните емисии и повече устойчивост

За бизнеса това означава, също така, повече и по-добри възможности за финансиране, по-добро позициониране на компанията и много други предимства.

Готов ли си да се включиш?

Може да получиш оферта, съобразена със специфичните параметри на твоя проект или да поискаш повече информация за възможностите, които ТОКИ предлага.