loader image

Как да сменя доставчика си на ток?

13-04-2021 | Свободен пазар

Смяната на който и да е доставчик на комунална услуга вече се приема като действие, свързано със загуба на много време, чакане по опашки, обикаляне по офиси, попълване на документи и неясни общи условия. А дали това е единственият вариант?

Вече не.

С ТОКИ смяната на доставчика на електроенергия се случва бързо, лесно и без дори да излизате от дома или офиса си. Просто посещавате сайта ни, избирате един от предложените планове и стартирате процедурата. От там нататък ние имаме грижата да завършим процедурата по прехвърляне, а Вие няма да имате повече ангажимент по нея.

Но какво означава всъщност свободен пазар на електроенергия?

Свободният енергиен пазар е търговска среда, при която продавачи и купувачи могат свободно да търгуват помежду си с електрическа енергия в съответствие с регулациите за сектора. Това позволява на всички потребители да договарят купуването на електрическа енергия директно от производителя или чрез лицензирани търговци на електроенергия. Така пред всички се открива възможността да направят своя избор както на доставчик, така и на условията и цените за доставка на електроенергия. Постигат се оптимални условия за доставка и балансиране.

Повече за участниците в свободния пазар и техните роли, прочетете тук.

Имам ли правото да сменя вече избрания търговец, ако не съм доволен?

Можете да изберете друг търговец, но това което трябва да се вземе под внимание в този случай, са условията за прекратяване на текущия Ви договор. Имайте предвид, че ако предприемете стъпки по тази процедура, сроковете за смяна отново са същите и трябва да подпишете новия договор преди 10-то число на месеца преди месеца, в които искате той да влезе в сила. Ако изберете ТОКИ за своя нов търговец на електроенергия, ние ще поемем цялата административна процедура по прехвърлянето. След успешно прехвърляне, ще Ви изпратим необходимата информация относно промяната на търговеца.

Важно е да се спомене, че при прекратяване на договор с доставчик и липса на избор на нов такъв, Вие ще бъдете служебно прехвърлени и към Доставчик от последна инстанция, докато не сключите нов договор.

Какви са предимствата на свободния пазар на ток?

Ние в ТОКИ вярваме, че конкуренцията на пазара води до значително подобряване на търговските предложения, както и на качеството на обслужването. Препоръчваме да разгледате и сравните офертите на различните търговци и да се възползвате от правото си на избор, за да ползвате предимствата на либерализирания пазар.

Повечето конкуренция неминуемо води и до по-добри ценови планове и най-вече подобрени условия за клиентите.

По-добри условия и подобрено клиентско обслужване

Електроенергията има своята себестойност и няма как цената която се предлага на свободния пазар, да не е пазарна. ТОКИ, например, предлага добавена стойност на потребителите си, като повече прозрачност, по-добро обслужване и индивидуално отношение.

Зелена енергия

Вярваме, че чистата енергия е ключът към по-добра среда и работим усилено за по-бърз преход към въглеродна неутралност в енергетиката. Добър пример на пазара в отговор на търсене от клиентите е абонаментен план за доставка на електричество със сертификат за произход от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) – например соларни, вятърни и водни централи. Повече за зелената енергия прочетете тук.

Дигитална трансформация

ТОКИ се гордее със своята ангажираност да помага на клиентите си да растат и постигат успехи. ОКИ ТОКИ, например, предлага на бизнеса редица предимства за подобряване на ефективността и намаляване на разходите за електроенергия. Благодарение на автоматизираните процеси и иновативните услуги, ние допринасяме значително за намалянето на времето и ресурсите, които бизнеса отделя за обезпечаване на енергийните си нужди.

Всеки ли може да смени търговеца си на ток?

Накратко – да. Въпреки, че процеса по либерализация на пазара на електроенергия започна със задължение на юридическите лица, се очаква либерализацията да влезне в сила и за битовите потребители. 

Най-лесният начин, за да прецените дали за вас е време да преминете към свободния пазар на електрическа енергия, е да сравните цените, които плащате в момента, с цените които предлага търговец от свободния пазар. ТОКИ разполага с калкулатор, който може да свърши това вместо Вас. Изпробвайте тук.

Как да сравня различните оферти?

Обърнете основно внимание на цената за кВтч за активна енергия. Това реално е цената, за която търговците могат да се конкурират. Имайте предвид, че в допълнение към цената за активна енергия в крайната цена, която плащате, се включват още:

 • Цена за достъп до/през електропреносната мрежа, Пренос през разпределителната мрежа и Достъп до разпределителната мрежа – това са таксите, които се плащат на съответните енергоразпределителни дружества по региони (ЧЕЗ, ЕнергоПро, EВН, Златни пясъци) за поддръжка и стопанисване на енергопреносната мрежа (EП). Тези такси са фиксирани и определени от регулатора – КЕВР, но се различават в зависимост от това в мрежата на кое ЕРП е вашата точка на потребление. Тези такси са приблизително ¼ от общата Ви фактура с включено ДДС.
 • Такса „Задължение към обществото”, Акциз и ДДС – държавни данъци и такси, също регулаторно определени. Тяхната тежест в общата Ви сума на фактурата е отново около ¼.

Ние в ТОКИ вярваме, че за клиентите е важно да имат пълна яснота как се формира тяхната сметка, поради което сме публикували подробна информация, примерни фактури и калкулатор на сайта си. Все пак, когато сравнявате оферти от различните търговци, най-добре е да направите сравнение на цената за кВч, тъй като търговците реално нямат влияние по останалите елементи.

Други важни елементи от фактурите за електроенергия и как най-лесно можете да ги разчетете, научете тук

Прозрачност на офертата за цена на тока

Въпреки, че търговецът не може да контролира всички елементи от фактурата за електроенергия, той все пак може и е редно да представи на своите клиенти ясна и конкретна информация за разхода на електроенергия. Още по-добре би било, ако на базата на опит и познание за индустрията, търговецът Ви посъветва и направи подробен анализ конкретно за Вашето потребление и Ви предложи сравнение на разходите.

Условия по договора

Ясните условия по договора са важни и за двете страни. Проверете условията за срок, гаранции за цената и има ли сценарии за промяна на цената/условията. Ако е предвидена опция за промяна на условията от страна на търговеца, то има ли предвидено и нужното предизвестие къв Вас и ще имате ли Вие възможност да се откажете от подписания договор. Ако условията по предложения Ви договор не са ясни, бъдете про-активни и поискайте пояснения и поправки – това е Ваше право. Ако търговецът откаже да дискутира условията, помислете дали това е партньорът, с който искате да работите.

Опит на търговеца

Едно е сигурно – токът за Вас няма да спре, независимо от това какво се случва с избрания от Вас търговеца на електричество. Но искате ли да се окажете в ситуация, в която сте избрали неопитен партньор, в следствие на което изпадате в ненужни административни процедури и евентуално значително поскъпване на електроенергията заради задочно прехвърляне към ДПИ? Информирайте се предварително дали компанията, с която ще се ангажирате, има нужния опит и познава добре пазара.

Качество на услугата

Да изберете от кого да купувате ток не би трябвало да е труден и дълъг процес за Вас. Изберете партньор, който проявява разбиране към Вас, отзивчив е спрямо Вашите въпроси и притеснения и в крайна сметка Ви предлага услуга, която ще направи смяната на доставчик неусетна за Вас, а в последствие ще Ви предоставя точна, ясна и навременна информация за разходите за електрическа енергия и ще Ви предостави улеснени начини за плащанията.

Какви са условията при смяна на доставчика на ток: такси и срокове?

Промяната е изцяло търговска и за нея не се плащат допълнителни такси, както и не се налага смяна или допълнителни устройства, електромери или каквито и да е настройки по мрежата. Със сигурност в следствие на промяна на търговеца няма да има никаква промяна във физическите характеристики на доставяната Ви електроенергия.

Изборът и смяната на доставчик на електроенергия на свободния пазар може да се извършва всеки месец. Ако заявяването бъде подадено до 10-о число на месеца, смяната става факт от 1-во число на следващия календарен месец. Ако обаче заявката се подаде след 10-о число, смяната ще е факт на 1-ви по-следващия месец.

Как точно ще протече процеса за смяна на доставчик, ако изберете ТОКИ?

TОКИ Ви дава възможност да смените доставчика на електрическа енергия в 3 бързи и лесни стъпки:

 1. Избирате абонаментен план
     a. Необходимо е да се запознаете с предложенията, като ние сме подготвили и организирали за Вас подробна и ясна информация на нашия сайт
     b. Отнема толкова време, колкото Вие искате да отделите.
 2. Попълвате онлайн заявка.
     a. Необходими са данни на фирмата и информация за точката на измерване
     b. Отнема 5-10 минути
 3. Преглеждате и подписвате Договор за продажба на електроенергия
     a. Може да подпишете договора с електронен подпис. Ако не разполагате с такъв, ТОКИ ще осигури друга възможност за подпис, според предпочитанията Ви – да го принтирате и подпишете дистанционно, след което да ни го изпратите, или да Ви го доставим чрез нашия куриер-партньор – Еконт
     b. Отнема до 5 мин с електронно подписване и до 42 часа с подпис на хартия

Защо да изберете ТОКИ?

ТОКИ е електронна платформа в подкрепа на клиентите на свободния пазар на електроенергия. ТОКИ улеснява клиентите в избора на план за доставка, като предоставя ясна и детайлна информация и опростен онлайн процес за смяна на търговеца. Благодарение на нашите автоматизирани, дигитални процеси, предлагаме справедливи, прозрачни цени и условия и възможност за ефективно проследяване и управление на разходите и плащанията.

На сайта ни ще намерите както кратка и точна информация, достатъчна за да направите информиран избор, така и задълбочени материали и препоръки, в случай че предпочитате да се информирате за процесите и индустрията в детайли. И в двата случая, можете да разчитате на ТОКИ да бъде ваш отговорен и надежден партньор, с който да преминете към свободния пазар на електроенергия спокойно и сигурно, без неприятни изненади и негативни последствия.

Още по темата…

Революция в енергетиката – защо да не чакам вече на опашка пред енергото

Революция в енергетиката – защо да не чакам вече на опашка пред енергото

Докато опашките пред енергото се вият, а цените на електроенергията варират, на теб всъщност ти е нужен единствено достъп до лаптоп! Свободният пазар на електроенергия за бизнес потребители в България отдавна е факт, а с него и възможността да избереш доставчик, който...

Как да разчетем фактурите си за ток?

Как да разчетем фактурите си за ток?

Да разбереш фактурата си за ток понякога може да бъде предизвикателна задача. ТОКИ, като търговец на електроенергия, обаче, цели да помогне на клиентите си да разберат по-добре своите сметки за електроенергия. В тази статия ще разгледаме заедно някои от ключовите...

Компенсации заради високите цени на електроенергия от 1 януари 2023

Компенсации заради високите цени на електроенергия от 1 януари 2023

В ДВ брой: 90, от дата 11.11.2022 г. беше обнародвано решение за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия, прието от 48-ото Народно събрание на 8 ноември 2022 г. Според решението,...