Доставка на ток

Как да сменя доставчика си на ток?

Ако сте юридическо лице, потребител на електроенергия, изборът на доставчик на ток за Вас е задължителен и важен. Колкото повече отлагате този избор, толкова по-дълго плащате по-висока цена за тока, който бизнеса ви потребява и пропускате възможност да се възползвате от ползитe на свободния пазар на електрическа енергия.

Въпреки това, смяната на който и да е доставчик на комунална услуга по принцип се приема като действие, свързано със загуба на много време, чакане по опашки, обикаляне по офиси, попълване на документи и неясни общи условия. А дали това е единственият вариант?

Вече не.

С ТОКИ смяната на доставчика на електроенергия се случва бързо, лесно и без дори да излизате от дома или офиса си. Просто влизате в интернет страницата ни https://toki.bg, избирате един от предложените планове и стартирате процедурата. От там нататък ние имаме грижата да задвижим процедурата, а вие няма да имате повече ангажимент по нея.

Но какво означава всъщност свободен пазар на електроенергията?

Поправка в Закона за енергетиката от юни 2020 г. задължава всички фирми, които ползват ток с ниско напрежение (какъвто се ползва и от домакинствата), да изберат от кой търговец да купуват електроенергията за своя бизнес. За да имат възможност представителите на бизнеса да направят необходимото проучване на пазара и да направят своя избор информирано, в момента тече преходен период, който приключва в края на юни 2021. По време на този период досегашните доставчици (ЕВН, ЧЕЗ и Енерго-про) продължават да продават електроенергия на онези фирми, които не са направили своя избор по типови договори на цени, които са регулаторно потвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Това междинно положение ще се промени напълно от 1 юли 2021 г. Ако до тогава не сте избрали все още своя доставчик, ще бъдете прехвърлени на така наречения Доставчик от последна инстанция (ДПИ), където условията ще са значително по-неизгодни от тези предлагани на свободния пазар. Цените на активната енергия на доставчиците от последна инстанция, са минимум 30%-40% над пазарните, като в някой случаи могат да са и до 2 пъти по-високи.

Какво да правите, ако поради някаква причина изпуснете срока 10 юни?

И тогава ще можете да изберете търговец, но е важно да се има предвид, че според закона изборът на доставчик става до 10-то число на всеки месец, като промяната влиза в сила от следващия отчетен период – 1-во число на месеца, след месеца на подаване на заявката.
С отварянето на пазара през септември 2020, държавата позволява конкуренцията при продажбата на ток, което създава повече възможности и избор за крайните потребители. Ние в ТОКИ вярваме, че конкуренцията на пазара ще доведе до значително подобряване на търговските предложения, както и на качеството на обслужването. Препоръчваме да разгледате и сравните офертите на различните търговци и да се възползвате от правото си на избор, за да ползвате предимствата на либерализирания пазар.

Какви са предимствата на свободния пазар на ток?

Повечето конкуренция неминуемо ще доведе и до по-добри цени и най-вече подобрени условия за клиентите.

По-добри условия и подобрено клиентско обслужване

Електроенергията има своята себестойност и няма как цената която се предлага на свободния пазар, да не е пазарна. Затова, търговците, които искат да бъдат успешни ще трябва да предложат добавена стойност на потребителите си, като например повече прозрачност, по-добро обслужване и по-отзивчиво отношение.

Абонаментни планове според Вашите нужди

Колкото повече фирми се състезават за избора на клиентите, толкова по-голямо ще е разнообразието от предложения, отговарящи на различните и специфични нужди на клиентите.

Зелена енергия

Добър пример за изцяло ново предложение на пазара в отговор на търсене от клиентите е абонаментен план за доставка на електричество със сертификат за произход от ВЕИ.

Дигитална трансформация

Не на последно място, докато консервативните обществени доставчици не са имали стимул да инвестират в нови технологии, то търговците на свободния пазар следва да предложат гъвкави решения, с които да улеснят максимално както избора и смяната на доставчик, така и следенето и управлението на разхода на електроенергия.

Можете да научите повече за нашата визия за свободния пазар от статия, която подготвихме с Капитал:
Изборът на нов доставчик на ток – задължение, но и възможност

Всеки ли може да смени търговеца си на ток?

Накратко – да. Въпреки, че процеса по либерализация на пазара на електроенергия започна със задължение на юридическите лица, потребители на ток, да излязат на свободния пазар, всеки потребител може да смени още сега своя доставчик.

Все пак трябва да поясним, битовите потребители няма законово задължение да преминат на свободен пазар. Това означава, че смяната на доставчик за тях в момента е възможна, но не задължителна. Битовите потребители също така трябва да имат предвид, че цената на електроенергията на регулиран пазар за битови потребители е по-ниска от пазарните нива на фиксираните тарифи в момента, включително и от фиксирания годишен план на Токи.
Най-лесният начин, да прецените дали за вас е време да преминете към свободния пазар на електрическа енергия, е да сравните цените, които плащате в момента, с цените които предлага ТОКИ или друг доставчик по ваш избор.

Как да сравня различните оферти?

Обърнете основно внимание цената за кВтч на за активна енергия. Това реално е цената, за която търговците могат да се конкурират. Имайте предвид, че в допълнение към цената за активна енергия в крайната цена, която ще платите, включват още:

 • Цена за достъп до/през електропреносната мреж, Пренос през разпределителната мрежа и Достъп до разпределителната мрежа – това са таксите, които се плащат на съответните енергоразпределителни дружества по региони (ЧЕЗ, ЕнергоПро, EВН, Златни пясъци) за поддръжка и стопанисване на енергопреносната мрежа (EП). Тези такси са фиксирани и определени от регулатора – КЕВР, но се различават в зависимост от това в мрежата на кое ЕРП е вашата точка на потребление.
 • Такса „Задължение към обществото”, Акциз и ДДС – държавни данъци и такси, също регулаторно определени.

Ние в ТОКИ вярваме, че за клиентите е важно да имат пълна яснота как се формира тяхната сметка, поради което сме публикували подробна информация, примерни фактури и калкулатор на сайта си. Все пак, когато сравнявате оферти от различните търговци, най-добре е да направите сравнение на цената за кВтч, тъй като търговците реално нямат влияние по останалите елементи.
Други важни елементи, на които да обърнете внимание са:

Прозрачност на офертата за цена на тока

Въпреки, че търговецът може да контролира всички елементи от цената, той все пак може и е редно да представи на своите клиенти ясна и конкретна информация за разхода на електроенергия. Още по-добре би било, ако на базата на опит и познание за индустрията, търговецът Ви посъветва и направи подробен анализ конкретно за Вашето потребление и Ви предложи сравнение на разходите.

Условия по договора

Ясните условия по договора са важни и за двете страни. Проверете условията за срок, гаранции за цената и има ли сценарии за промяна на цената/условията. Ако е предвидена опция за промяна на условията от страна на търговеца, то има ли предвидено и нужното предизвестие къв Вас и ще имате ли Вие възможност да се откажете от подписания договор. Ако условията по предложения Ви договор не са ясни, бъдете про-активни и поискайте пояснения и поправки – това е Ваше право. Ако търговецът откаже да дискутира условията, помислете дали това е партньорът, с който искате да работите.

Опит на търговеца

Едно е сигурно – токът за Вашият бизнес няма да спре, независимо от това какво се случва с избрания от вас търговеца на електричество. Но искате ли да се окажете в ситуация, в която сте избрали неопитен партньор, в следствие на което изпадате в ненужни административни процедури и евентуално значително поскъпване на електроенергията заради задочно прехвърляне към ДПИ? Информирайте се предварително дали компанията, с която ще се ангажирате, има нужния опит и познава добре пазара.

Качество на услугата

Да изберете от кого да купувате ток, не би трябвало да е труден и дълъг процес за Вас. Изберете партньор, който проявява разбиране към вашия бизнес, отзивчив е спрямо вашите въпроси и притеснения и в крайна сметка Ви предлага услуга, която ще направи смяната на доставчик неусетна за Вас, а в последствие ще Ви предоставя точна, ясна и навременна информация за разходите на вашия бизнес за електрическа енергия и ще ви предостави улеснени начини за плащанията.

А какво ще стане, ако не направя своя избор?

Ако представлявате юридическо лице, ще плащате повече за електроенергията, която вашия бизнес консумира.
Преходния период, в който фирмите трябва да направят своя избор ще приключи в края на юни 2021. Законът предвижда фирмите, които не са подписали договор с нов доставчик след 1 октомври 2020, да останат временно към търговеца на ток от групата на досегашния си снабдител (ЧЕЗ, ЕВН или Енерго-про) по фиксирани цени (типов договор), които в повечето случаи са до 25% по-високи от пазарните. Ако впоследствие тези фирми така и не подпишат договор с доставчик до 10 юни, то от 1 юли 2021 г. те ще преминат, отново служебно, към т.нар. доставчик от последна инстанция, където цените на тока обичайно са още по-високи, до 30%-50% над цените на свободния пазар.

Какви са условията при смяна на доставчика на ток: такси и срокове?

Промяната е изцяло търговска и за нея не се плащат допълнителни такси, както и не се налага смяна или допълнителни устройства, електромери или каквито и да е настройки по мрежата. Със сигурност няма да има никаква промяна в качеството на електроснабдяването.
Изборът и смяната на доставчик на електроенергия на свободния пазар може да се извършва всеки месец. Ако заявяването бъде подадено до 10-о число на месеца, смяната става факт от 1-во число на следващия календарен месец. Ако обаче заявката се подаде след 10-о число, смяната ще е факт на 1-ви по-следващия месец.

Можете да научите повече за условията тук.

Как точно ще протече процеса за смяна на доставчик, ако изберете ТОКИ?

ТОКИ Ви дава възможност да смените доставчика на електрическа енергия в 3 бързи и лесни стъпки:

 1. Избирате абонаментен план
  a. Необходимо е да се запознаете с предложенията, като ние сме подготвили и организирали за Вас подробна и ясна информация на нашия сайт
  b. Отнема толкова време, колкото вие искате да отделите.
 2. Попълвате онлайн заявка.
  a. Необходими са данни на фирмата и информация за точката на измерване
  b. Отнема 5-10 минути
 3. Преглеждате и подписвате Договор за продажба на електроенергия
  a. Необходими е електронен подпис. Ако не разполагате с такъв, Токи ще осигури друга възможност за подпис, според предпочитанията ви – да го принтирате и подпишете дистанционно, след което да ни го изпратите, или да ви го доставим чрез нашия куриер-партньор – Еконт
  b. Отнема до 5 мин с електронно подписване и до 42 часа с подпис на хартия

Защо да изберете ТОКИ?

ТОКИ е електронна платформа, създадена за да подпомогне клиентите в избора и смяната на доставчик, чрез предоставяне на ясна и детайлна информация и максимално опростени процеси. Благодарение на технологиите, които разработваме гарантираме прозрачни и коректни месечни сметки за ток и автоматизирано онлайн плащане и проследимост и яснота за потреблението на ток за нашите клиенти.
На сайта ни ще намерите както кратка и точна информация, достатъчна за да направите информиран избор, така и задълбочени анализи и препоръки, в случай че предпочитате да се информирате за процесите и индустрията в детайли. И в двата случая, можете да разчитате на ТОКИ да бъде ваш отговорен и надежден партньор, с който да преминете към свободния пазар на електроенергия спокойно и сигурно, без неприятни изненади и негативни последствия за вашия бизнес.

Вече можете да направите информиран избор при смяната на своя доставчик. Разгледайте нашите планове за доставка на ток и се уверете в предимствата им.

Споделете:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Още по темата

Какво е търговец на ток и каква е неговата роля на свободния пазар?

Търговията на ток се свежда до покупка и продажба на определени количества електрическа енергия през Енергийна Борса или чрез двустранни договори директно с производителите. Купувачите

Прочети повече