Свободен пазар на електроенергия

Пазарен ток за всеки бизнес

Либерализацията на пазара на електроенергия

С промяна на закона за енергетиката в България от 1 октомври 2020 беше направена поредна крачка към либерализиран пазар на електроенергия. Тази промяна обхваща вече всички юридическите лица или т.нар. небитови клиенти на електроенергия. По принцип законът предвижда тези фирми, които не изберат нов доставчик, да бъдат служебно прехвърлени към търговеца на електроенергия от групата на досегашния си снабдител по регулирани цени (ЧЕЗ, ЕВН или “Енерго-про”). Това обаче ще е допустимо само до 30 юни 2021 г., след което при липса на нов договор с търговец на ток ще се преминава към т.нар. доставчик от последна инстанция. При него обаче цените са значително по-високи от досегашните.

Избор на доставчик на електрическа енергия

Но какво всъщност означава смяна на доставчика или излизане на свободния пазар? Като начало нека уточним какво представлява регулирания пазар и какво свободен пазар. Регулиран пазар на електроенергия означава цената на електроенергията да се определя нормативно от КЕВР (Комисията за енергийно и водно регулиране), по нейна методология, независимо от пазарните нива на цената и изобщо пазара на електроенергия. Свободният пазар, от друга страна, предполага Българската независима енергийна борса да бъде платформа, на която производители и доставчици да сключват договори за електроенергия на пазарни цени, което в крайна сметка да се отрази в оптимизирането и намаляване на сметките за ток на клиентите.

Енергийна борса – свободен пазар или регулиран? Какви са ползите за клиентите?

На първо място, излизането на свободния пазар е свързано с оптимизирането на разходите. Цените на електроенергията за регулирания пазар, където сега са всички битови потребители и доскоро бяха и малките фирми, се определят административно само веднъж годишно (на 1 юли) и не зависят директно от случващото се на пазара и в икономиката като цяло. Това, от една страна, дава известна сигурност за потребителите, но, от друга, ги лишава от възможността да намалят разходите си във време на кризи или благоприятни пазарни развития.

Без повече излишно скъп ток

Повечето конкуренция на свободния пазар неминуемо ще доведе и до по-добри цени. Освен това свободният пазар отразява директно това, което се случва в икономиката, и сегашната ситуация е добър пример за това – заради ограниченията покрай коронавируса и затварянето на предприятията борсовите цени на електричеството паднаха драстично. Ефект, който потребители на регулирания пазар не усетиха, а продължиха да плащат ненужно висока цена за използваната през периода електроенергия. Така например, сметката за ток на един квартален хранителен магазин, която обикновено е около 200 лв., би паднала на средно 150 лв. в периода април-септември, ако магазинът се снабдява по свободно договорени цени.

Как и кога става смяната на доставчика на ток?

Изборът и смяната на доставчик на електроенергия на свободния пазар може да се извършва всеки месец, стига в съществуващите договори на съответния потребител да не е уговорено друго. Ако заявлението бъде подадено до 10-о число на месеца, смяната става факт от 1-во число на следващия календарен месец. Ако обаче заявката се подаде след 10-о число, смяната ще е факт на 1-ви по-следващия месец.

Практически от гледна точка на клиента смяната изглежда по следния начин: запознава се с наличните на пазара предложения за продукти и цени, избира си доставчик, свързва се с него и подписва договор. Това е. Оттам насетне всички документални процедури и технически процеси са грижа на избрания търговец, който буквално прехвърля клиента от съответното електроснабдително дружество по регулирани цени към себе си.

Промяната е изцяло търговска и не налага никакви допълнителни устройства, електромери или каквито и да е настройки по мрежата. Със сигурност няма и никаква промяна в качеството на електроснабдяването. Промяна ще има само в дружеството, което издава фактурата.

Повече избор за бизнеса

Към момента все още сравнително малка част от небитовите клиенти са избрали различен доставчик на ток, но това е разбираемо, като се вземе предвид краткия период от началото на кампанията, както и пандемичната ситуация през 2020 г.. Въпреки това, тези юридически лица, които са избрали да сменят доставчика си, се радват на доста по-оптимизирани сметки за ток. Клиентите на ТОКИ, например, имат средно около 20% по-ниски фактури с новия доставчик спрямо това което биха плащали по типовите договори на ЕРП.

Бизнесът вече има възможност да избира и от много по-голям набор услуги, планове и възможности на свободния пазар. Към момента има 50 лицензирани доставчици на ток. Клиентите могат да разглеждат и сравняват офертите им, както и да избират различни планове спрямо конкретните си нужди.

При ТОКИ предлаганите пакети са четири –  Фиксиран”, Борса, Зелен и Свободен. Фиксираният пакет дава сигурност, че за избрания период цената на електроенергията няма да се променя и клиентът може да планира дългосрочно разходите си, като същевременно заплаща по-ниски сметки за ток. Борсовият пакет е предназначен за клиенти, които желаят да носят пазарен риск и вярват, че борсовата цена ще бъде по-ниска от фиксираната цена, което през определена част от годината обикновено е факт. Абонаментът за Зелена енергия е предназначен за компании, които са склонни да плащат с няколко стотинки на kwh повече, но искат да намалят въглеродния си отпечатък и да се включат в борбата с климатичните промени. В отговор на търсенето, през последните месеци ТОКИ предлага и абонаментен план, без дългосрочен ангажимент от страна но клиента – доставката може да бъде прекратена по всяко време с 30 дневно предизвестие, но и с опция цената да бъде променяна от страна на търговеца веднъж на тримесечие.

Защо Тoки?

Ние разчитаме, че много фирми ще изберат ТОКИ, защото при нас всичко това става дигитално, без необходимост от посещение на офис или размяна на документи на хартия.

Едно от големите предимства от напускането на електроснабдителните дружества и регулирания пазар и преминаването към алтернативен доставчик се очаква да е пълната прозрачност на потреблението и възможностите за по-активно управление на консумацията. ТОКИ се фокусира именно върху нуждите на малките и средни бизнес клиенти и разработва първата дигитална платформа за доставка на ток в България, като целият процес се случва изцяло онлайн.

Информацията, която трябва да се предостави, е само ЕИК на фирмата и съответните идентификатори на електромерите. Ако се осигури и последна фактура от досегашния доставчик на ток, процедурата се улеснява допълнително. След това договорът с ТОКИ се генерира по изцяло по електронен път и клиентът може да го подпише с електронен подпис, включително мобилен такъв, издаващ се на момента онлайн.

Всички разходи за потребената енергия, плащания и всякаква търговска информация могат да се следят онлайн и през специалното мобилно приложение, даващо пълна прозрачност на услугата.

Вижте колко е лесно да смените доставчика си с ТОКИ

Споделете:

Facebook
LinkedIn
Email
Още по темата