loader image

Плановете на ТОКИ

Тарифни планове за снабдяване с електроенергия

Parcel Sandbox

Колко щеше да е сметката за ток на Вашия бизнес, ако бяхте клиент на ТОКИ?

Имам

Кафене
Приблизителна площ на Вашия обект
Приблизително потребление според последна фактура от Вашия доставчик
Крайна месечна сметка при избор на план от ТОКИ:

Свободен

Подходящ за клиенти, които търсят гъвкавост и свобода без дългосрочни договори.

0.173 лв./кВтч
фиксирана цена за потребената електроенергия

 • С договор за 3 месеца
 • Без депозит и предварително плащане

Стандартен

Подходящ за потребители, които предпочитат дългосрочно фиксирана цена и предвидими месечни сметки.

0.199 лв./кВтч
фиксирана цена за потребената електроенергия

 • С договор за 24 месеца
 • Без депозит и предварително плащане за потребление до 10МВтч/м.

Зелен

Подходящ за фирми, които подкрепят прехода към нулеви въглеродни емисии. Получавате „Гаранции за произход" от АУЕР и „Сертификат за Зелена енергия“ от ТОКИ.

0.205 лв./кВтч
фиксирана цена за потребената електроенергия

 • 100% BЕИ енергия
 • Договор за 24 месеца;
 • Без депозит и предварително плащане за потребление до 10МВтч/м.

Борсов

Подходящ за клиенти, които предпочитат да носят пазарен риск и очакват позитивен ефект за бизнеса си от колебанията на борсовата цена. Плащате потребената електроенергия според почасовите цени в сегмент "Ден напред" на Българската Независима Енергийна Борса (БНЕБ).

0.014 лв./кВтч
фиксирана такса за административно обслужване

 • С договор за 12 месеца
 • Без депозит и предварително плащане за потребление до 10 МВтч/м.

Зелен Борсов

Подходящ за фирми, които подкрепят прехода към въглеродна неутралност и предпочитат да носят пазарен риск. Плащате електроенергията според почасовите цени в сегмент "Ден напред" на БНЕБ. Получавате „Гаранции за произход" от АУЕР и „Сертификат за Зелена енергия“ от ТОКИ.

0.020 лв./кВтч
фиксирана такса за административно обслужване

 • 100% ВЕИ енергия
 • С договор за 12 месеца
 • Без депозит и предварително плащане за потребление до 10 МВтч/м