loader image

Плановете на ТОКИ

Тарифни планове за снабдяване с електроенергия

Parcel Sandbox

Колко щеше да е сметката за ток на Вашия бизнес, ако бяхте клиент на ТОКИ?

Имам

Кафене
Приблизителна площ на Вашия обект
Приблизително потребление според последна фактура от Вашия доставчик
Крайна месечна сметка при избор на план от ТОКИ:

Стандартен

Подходящ за потребители, които искат значително да намалят разходите си и предпочитат дългосрочно фиксирана цена на електроенергията и предвидими месечни сметки.

0.269 лв./кВтч
фиксирана цена за потребената електроенергия

 • С договор за 12 месеца
 • Без депозит и предварително плащане за потребление до 10МВтч/м.

Месечната сметка за електричество се формира от няколко компонента:

 1. Изразходвано количество електроенергия (в кВтч) по единична договорена цена;
 2. Такси за пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа;
 3. Такси за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа;
 4. Такса „Задължение към обществото“;
 5. Акциз;
 6. ДДС.

Сумите от 2 до 5 се изчисляват по нормативно определени цени, плащат се от крайния клиент и са еднакви за всички клиенти, независимо от избрания търговец. Те се включват в месечните фактури издавани от ТОКИ, като впоследствие търговецът има ангажимент да ги разплати към ЕРП и съответните институции (Фонд СЕС, Агенция Митници, НАП).

Зелен

Подходящ за потребители, които предпочитат дългосрочно предвидима цена и искат да подкрепят прехода към нулеви въглеродни емисии. Получавате „Гаранция за произход” от АУЕР и „Сертификат за Зелена енергия“ от ТОКИ.

0.279 лв./кВтч
фиксирана цена за активна електроенергия

 • 100% BЕИ енергия
 • Договор за 12 месеца;
 • Без депозит и предварително плащане до 10 МВтч/м.

Месечната сметка за електричество се формира от няколко компонента:

 1. Изразходвано количество електроенергия (в кВтч) по единична договорена цена;
 2. Такси за пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа;
 3. Такси за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа;
 4. Такса „Задължение към обществото“;
 5. Акциз;
 6. ДДС.

Сумите от 2 до 5 се изчисляват по нормативно определени цени, плащат се от крайния клиент и са еднакви за всички клиенти, независимо от избрания търговец. Те се включват в месечните фактури издавани от ТОКИ, като впоследствие търговецът има ангажимент да ги разплати към ЕРП и съответните институции (Фонд СЕС, Агенция Митници, НАП).

Борсов

Подходящ за фирми, които предпочитат да носят пазарен риск и очакват позитивен ефект за бизнеса си от ежедневните и сезонни колебания на борсовата цена. Плащате за потребената електроенергия според почасовите цени в сегмент “Ден напред” на Българската Независима Енергийна Борса (БНЕБ).

0.014 лв./кВтч
фиксирана такса за административно обслужване

 • С договор за 12 месеца
 • Без депозит и предварително плащане за потребление до 10 МВтч/м.

Месечната сметка за електричество се формира от няколко компоненти:

 1. Цена за изразходвано количество електроенергия (в кВтч);
 2. Такса за административно обслужване;
 3. Такси за пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа;
 4. Такси за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа;
 5. Такса „Задължение към обществото“;
 6. Акциз;
 7. ДДС.

Сумата по т. 1 се изчислява според почасовата консумация на абоната спрямо цената, на която се търгува електроенергията на Българската Независима Енергийна Борса за съответния час.

 

Сумите по т. от 3 до 7 се изчисляват по нормативно определени цени, плащат се от крайния клиент и са еднакви за всички клиенти, независимо от избрания търговец. Те се включват в месечните фактури издавани от ТОКИ, като впоследствие търговецът има ангажимент да ги разплати към ЕРП и съответните институции (Фонд СЕС, Агенция Митници, НАП).

 

* Този план важи само за обекти със стандартизиран товаров профил (СТП). За обекти с почасово мерене се свържете с отдел Продажби на [email protected]

Зелен борсов

Подходящ за фирми, които искат да подкрепят прехода към въглеродна неутралност и предпочитат да носят пазарен риск. Плащате за потребената електроенергия според почасовите цени в сегмент “Ден напред” на БНЕБ. Получавате „Гаранции за произход” от АУЕР и „Сертификат за Зелена енергия“ от ТОКИ.

0.022 лв./кВтч

фиксирана такса за административно обслужване

 • 100% ВЕИ енергия
 • С договор за 12 месеца
 • Без депозит и предварително плащане за потребление до 10 МВтч/м

Месечната сметка за електричество се формира от няколко компоненти:

 1. Цена за изразходвано количество електроенергия (в кВтч);
 2. Такса за административно обслужване;
 3. Такси за пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа;
 4. Такси за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа;
 5. Такса „Задължение към обществото“;
 6. Акциз;
 7. ДДС.

Сумата по т. 1 се изчислява според почасовата консумация на абоната спрямо цената, на която се търгува електроенергията на Българската Независима Енергийна Борса за съответния час.

 

Сумите по т. от 3 до 7 се изчисляват по нормативно определени цени, плащат се от крайния клиент и са еднакви за всички клиенти, независимо от избрания търговец. Те се включват в месечните фактури издавани от ТОКИ, като впоследствие търговецът има ангажимент да ги разплати към ЕРП и съответните институции (Фонд СЕС, Агенция Митници, НАП).

 

* Този план важи само за обекти със стандартизиран товаров профил (СТП). За обекти с почасово мерене се свържете с отдел Продажби на [email protected]