loader image

Твоята енергия на твоята цена

С ТОКИ можете да сключите дългосрочен PPA договор, с който да доставяте произведената енергия от Ваш обект директно на други ваши обекти, в качеството им на потребители на електроенергия.

Oпределяте цена на електроенергята

Фиксирана цена 3-5-10 години

Предвидимост на бюджетите за Вас и Вашата Банка

100% зелена енергия

Устойчивост

Гаранция за доставка и изпълнение