loader image

Често задавани въпроси

Интересувам се от ток за домакинството.

Законово задължение за битовите потребители да преминат на свободен пазар няма. Това означава, че смяната на доставчик за битовите потребители в момента е възможна, но не задължителна.
Битовите потребители също така трябва да имат предвид, че цената на електроенергията на регулиран пазар за битови потребители е по-ниска от пазарните нива на фиксираните тарифи в момента, включително и от фиксирания годишен план на ТОКИ. Възможно е бъдещата борсова цена на тока да се окаже по-ниска от цената на регулирания пазар, но това е свързано с преценка и поемане на пазарен риск от всеки потребител. Възможно и вероятно е да се окаже и обратното.

Интересувам се от цената на кВтч, която предлагате.

На сайта ще откриете подробна информация за абонаментните планове за доставка на ток, включително калкулатор за крайната цена и примерни фактури според избрания план и в мрежата на кое енергоразпределителното предприятие (ЕРП) се намира Вашата точка на потребление. Ако желаете да получите конкретен анализ според специфичното потребление на Вашия бизнес, свържете се с нас на [email protected] или на тел. 0700 13961

Искам да получа специална оферта за моя бизнес.

С удоволствие ще изготвим детайлна оферта. За целта ще ни е нужна следната информация: * Мрежата на енергоразпределителното предприятие (ЕРП), което ползвате (или адреса на обекта); * Информация за вида потребител (битов или стопански и почасов или СТП профил) и размера на вашето потребление; Най-точно и бързо ще Ви изпратим оферта, ако ни изпратите копие на последната фактура издаден от настоящия Ви доставчик.

Колко време ще ми отнеме смяната на доставчик?

Работим усилено, за да направим процеса по смяна на търговеца възможно най-бърз и безпроблемен. Ще се нуждаете само от няколко минути за попълване на заявката, а подписването на договора може да стане с електронен подпис веднага или като подпишете и ни изпратите сканирано копие на договора в удобно за вас време.
Веднага след това, ние ще задействаме процедурата по смяна на доставчика Ви.

Какво е необходимо, за да сменя доставчика на електрическа енергия за моя бизнес?

Достатъчно е да изберете абонаментен план и да попълните формата за смяна на доставчик на нашия сайт. Това ще ви отнеме само няколко минути.
Всичко, което Ви е необходимо за успешно попълване на формата, са данни за фирмата, фактура от досегашния доставчик за посочване на идентификатора на точката Ви на измерване и електронен подпис.
В случай, че нямате електронен подпис, ТОКИ ще Ви осигури начин да подпишете договора електронно, или ако предпочитате, може да подпишете по традиционния начин.

Как мога да подпиша договор с ТОКИ, ако нямам електронен подпис?

Дори и ако нямате електронен подпис, пак можете да подпишете договор с ТОКИ. След генериране на договор, можете да изберете как желаете да подпишете договора – електронно, чрез имейл и дистанционна верификация или с куриер.

Заплаща ли се такса за смяната на доставчика на ток?

Не, процедурата е абсолютно безплатна и прозрачна.

Трябва ли да се свържа с настоящия си доставчик на електрическа енергия?

Няма нужда, ние ще се свържем с досегашния Ви доставчик, за да го уведомим за промяната.
Единственото нещо, което не можем да направим, е да прекратим стария Ви договор. Ако сте подписали такъв, проверете предварително условията за прекратяването му и изпратете нужното предизвестие, като ни уведомите за срока.

Мога ли да променя или избера датата, на която започва доставката на ток?

За съжаление, не е възможно да промените или изберете датата на промяната на доставчика. Периодичността за смяна на доставчика е номративно регламентирана и не може да бъде променяна – тя е винаги началото на съответния месец, преди който са изпълнени условията за стартиране на доставката.

Мога ли да се присъединя към ТОКИ ако обекта ми е под наем?

Договорът с ТОКИ трябва да бъде сключен със собственика на обекта. Можете да сключите и тристранно споразумение, като по този начин Вие ще получавате директно фактурите си, вместо те да бъдат изпращани на наемодателя Ви. Можете също и да прехвърлите партидата на Ваше име, чрез договора за наем, след което да сключите договор с ТОКИ.

Мога ли да сменя доставчика на няколко имота едновременно?

Можете да смените доставчика на електроенергия за всички точки на потребление на Вашия бизнес с 1 договор или с няколко отделни, според Вашите предпочитания.

За да можете да управлявате всички обекти едновременно в общ акаунт в клиентския портал на ТОКИ, е необходимо да използвате един и същ имейл адрес при регистрацията на нови точки.

Нужно ли е да направя предплащане?

Ако потреблението ви е под 30МВтч не е необходимо да предоставите депозит. Ако потребявате над 30 МВтч е възможно да бъде изискан депозит. Можете да се свържете с нашите специалисти и да се получите индивидуална оферта.

Какво се случва ако все още имам задължения към предишния си доставчик?

Наличието на задължения към предишен доставчик може да забави процедурата по прехвърляне или да я отложи до изчистването им. За Ваше улеснение можете да проверите наличието на задължения или лихви към сегашния си доставчик.

Колко често мога да сменям търговеца си на ток?

Няма ограничение за промяната на доставчика Ви на ток, стига да се спазват регулациите и договора с него.

Каква е разликата между ТОКИ и останалите търговци на електроенергия?

ТОКИ е единствената напълно дигитална услуга за доставка на електроенергия в България. Всичко от избора на абонаментен план, през подписване на договор, заплащане на месечни сметки до получаване на месечните Ви фактури става по електронен път.

Също така, ТОКИ е един от малкото български доставчици, които предлагат зелена енергия с гаранция за произход и зелен сертификат.

За смяната на доставчика има ли значение какво е количеството консумирана енергия на моя бизнес?

Свободата да избирате своя доставчик важи за всички фирми, без значение от размера на компанията и консумацията на енергия.

При преминаване към ТОКИ, сменя ли се и доставчика на мрежови услуги? Как това се отразява на качеството на електроснабдяване?

За качеството на електроснабдяване отговарят Електроразпределителните предприятия, които имат ангажимент до поддържат електропреносната и електроразпределителните мрежи в България.

Ако сте с почасов електромер, таксата за мрежови услуги се дължи на ЕРП. Можете да подпишете декларация и да заплащате тази такса към ТОКИ, а ние ще имаме грижата да разпределим таксите към ЕРП.

Ако сте със стандартизиран електромер заплащате всички такси към ТОКИ.

Мрежовите такси се определят на база консумираната електроенергия, според обща методология, и се одобряват от Комисията за енергийно и водно регулиране веднъж годишно. Те са еднакви за всички потребители и не зависят от търговеца на електроенергия.

Възможно ли е да има по-чести аварии или друг вид проблеми, след като преминем към свободния пазар на електроенергия?

Не, смяната на доставчика на ток не променя мрежовия оператор. Вие ще получите единствено по-изгодни цени на електроенергията, съобразени с индивидуалния Ви профил, и по-удобна, прозрачна и по-лесна за работа дигитална услуга.

Мога ли да сменя доставчика си на ток, ако съм регистриран земеделски стопанин/ тютюнопроизводител/ лице, упражняващо свободна професия/ занаятчия/ физическо лице?

Да, свържете се с нас на [email protected] или на тел. 0700 13961 и ние ще Ви дадем подробна информация.

Кога ще получа последната фактура от предишния ми доставчик?

Ще получите последната фактура от предишния си доставчик в началото на месеца след последния месец в който той е бил Ваш доставчик.

Къде и как мога да платя фактурата си към ТОКИ?

Фактурите се получават на електронната Ви поща между 6-то и 10-то число на месеца. Срокът за плащане е 15 дни от получаване на фактурата, а възможните опции са всички каси на Изипей, Ипей или банков превод.

Ще получа ли компенсация за ток?

На 9 декември 2022 е обнародвано решение за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия, прието от 48-ото Народно събрание.
Според решението, Компенсацията за всички крайни небитови клиенти е в размер 100% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „Ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, за съответния месец и базова цена в размер на 200 лв./МВтч.

 

Какво трябва да направя ако се преместя на друг обект и искам да остана клиент на ТОКИ?

Трябва да ни уведомите месец по-рано, като ние ще имаме грижата да ви изготвим нов договор за новата точка, който ще бъде със същите условия като досегашния Ви договор.

Как мога да подновя договора си с ТОКИ когато той изтича?

Ако след изтичане на договора си с ТОКИ желаете той да бъде преподписан не трябва да предприемате нищо – той се подновява автоматично.

Как да се свържа с ТОКИ при въпрос/проблем?

За връзка със специалист на ТОКИ може да се свържете на тел. 0700 13961 или да изпратите запитване на [email protected]