Пазарен ток за всеки бизнес

Свободен пазар на електроенергия

Либерализацията на пазара на електроенергия С промяна на закона за енергетиката в България от 1 октомври 2020 беше направена поредна крачка към либерализиран пазар на електроенергия. Тази промяна обхваща вече всички юридическите лица или т.нар. небитови клиенти на електроенергия. По принцип законът предвижда тези фирми, които не изберат нов доставчик, да бъдат служебно прехвърлени към […]