loader image
Пазарен ток за всеки бизнес

Пазарен ток за всеки бизнес

Какво всъщност означава смяна на доставчика или излизане на свободния пазар? Като начало нека разграничим регулиран от свободен пазар. При регулиран пазар цената на електроенергията се определя нормативно от КЕВР, по нейна методология, независимо от пазарните нива на...