Какво е търговец на ток и каква е неговата роля на свободния пазар?

Търговията на ток се свежда до покупка и продажба на определени количества електрическа енергия през Енергийна Борса или чрез двустранни договори директно с производителите. Купувачите традиционно са търговците на ток, както и най-големите консуматори на енергия. Търговците са лицензирани дружества в сферата на търговията с електрическа енергия. Лицензът се издава от Комисията за енергийно и […]