Ролята на изкуствения интелект в енергийния сектор

През последните години енергийната индустрия претърпява коренна трансформация, водена както от необходимостта за намаляване на вредните емисии, така и от напредъка в технологиите. Една от променящите играта технологии е изкуствения интелект (AI). С възможността да обработва огромни количества данни, AI повлиява значително различни процеси в енергетиката, поставяйки началото на ера на безпрецедентна ефективност и устойчивост. […]