Уважаеми Партньори, Обръщаме се към Вас във връзка с екстремно високите разходи за балансиране за месец май 2024 г., които са резултат от прилагането на новата методика за определяне на цените за балансираща енергия в сила от 01.05.2024 г. С оглед очакваното запазване...