Ако произвеждате електроенергия, ние ще я купим при най-изгодни условия

Изкупуваме по eлектромер, при пълна прозрачност за Вас и без загуба на нито един киловатчас

Независими ВЕИ производители

Независимите производители на електроенергия (IPP – Independent Power Producer) управляват ВЕИ централи, които не са предназначени за собствено ползване и които не са собственост на Националната електрическа компания или друго обществено предприятие. IPP произвеждат електроенергия за продажба в националната електрическа мрежа.

Как да продадете енергията, която произвеждате

Ако сте независим производители на електроенергия и търсите възможност да я реализирате на свободния пазар, имате възможност да сключите договор с лицензиран търговец или частен договор за покупко-продажба на електроенергия.

Опциите и в двата случая са много и различни и затова е важно да изберете надежден партньор, който да Ви консултира за най-удачното за Вас решение.

Произвеждате електроенергия за собствено потребление?

Прeдлагаме и програма за производители на електроенергия за собствено потребление, които отдават излишък в мрежата. Ако Вашата електроцентрала произвежда повече от Вашето потребление, ние изкупуваме излишъка, който отдавате обратно в мрежата. Когато не произвеждате достатъчно, за да посрещнете нуждите си, ние Ви доставяме необходимата електроенергия според условията на избрания от Вас абонаментен план.

Защо да произвеждате електроенергия за собствено ползване:

Все повече и повече фирми и домакинства избират да се възползват от ВЕИ като вятър, слънчева енергия и биомаса или отпадъци, които някога са се депонирали, за да произвеждат необходимата им енергия. Предимствата на този избор са много и включват:

  • Възможност да се генерират приходи
  • Оптимизиране на разхода за електроенергия
  • Намаляване на въглеродните емисии и повече устойчивост 

За бизнеса това означава и повече и по-добри възможности за финансиране, по-добро позициониране на компанията и много други предимства. 

Поискайте оферта

Може да получите оферта, съобразена със специфичните параметри на вашия проект или да поискате повече информация за възможностите, които ТОКИ предлага.