Борсов

Борсов план

  • Купувате електроенергия директно от Българската Независима енергийната борса (БНЕБ);
  • Плащате за потребената електроенергия според почасовите цени в сегмент „Ден напред“;
  • Прозрачна такса за административно обслужване в размер на 7,5% от стойността на консумираната електроенергия