Зелен борсов

  • Плащате за потребената електроенергия според почасовите цени в сегмент “Ден напред” на БНЕБ;
  • Прозрачна, фиксирана такса за административно обслужване в размер на 0.0249 лв./кВтч;
  • Получавате „Гаранция за произход“ издадена от АУЕР и сертификат за „Зелена енергия“ от ТОКИ;
  • Без дeпозит и авансови плащания за месечно потребление до 10 МВтч.

Борсов

Борсов план

  • Плащате за потребената електроенергия според почасовите цени в сегмент “Ден напред” на Българската Независима Енергийна Борса (БНЕБ);
  • Прозрачна, фиксирана такса за административно обслужване в размер на 0.0199 лв./кВтч;
  • Без дeпозит и авансови плащания за месечно потребление до 10 МВтч. Получавате само една фактура месечно, издавана в началото на месеца, след приключване на отчетния период.