Зелен борсов

  • Плащате за електроенергията според почасовите цени в сегмент “Ден напред” на БНЕБ
  • Прозрачна такса за административно обслужване в размер на 5.5% от стойността на консумираната електроенергия
  • Получавате „Гаранция за произход“ издадена от АУЕР и сертификат за „Зелена енергия“ от ТОКИ.
  • Без дeпозит и авансови плащания при месечно потребление до 30 МВтч

Борсов

Борсов план

  • Купувате електроенергия директно от Българската Независима енергийната борса (БНЕБ)
  • Плащате за потребената електроенергия според почасовите цени в сегмент “Ден напред”
  • Прозрачна такса за административно обслужване в размер на 5% от стойността на консумираната електроенергия
  • Без дeпозит и авансови плащания при месечно потребление до 30 МВтч