Месечната сметка за електричество се формира от няколко компоненти:

  1. Цена за изразходвано количество електроенергия (в кВтч);
  2. Такса за административно обслужване;
  3. Такси за пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа;
  4. Такси за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа;
  5. Такса „Задължение към обществото“;
  6. Акциз;
  7. ДДС.

Сумата по т. 1 се изчислява според почасовата консумация на абоната спрямо цената, на която се търгува електроенергията на Българската Независима Енергийна Борса за съответния час.

Сумите по т. от 3 до 7 се изчисляват по нормативно определени цени, плащат се от крайния клиент и са еднакви за всички клиенти, независимо от избрания търговец. Те се включват в месечните фактури издавани от ТОКИ, като впоследствие търговецът има ангажимент да ги разплати към ЕРП и съответните институции (Фонд СЕС, Агенция Митници, НАП).

* Този план важи само за обекти със стандартизиран товаров профил (СТП). За обекти с почасово мерене се свържете с отдел Продажби на [email protected]