Месечната сметка за електричество се формира от няколко компоненти:

  1. Изразходвано количество електроенергия (в кВтч) по почасовите ценови стойности на Българска независима енергийна борса (пазар „Ден напред“);
  2. Административна такса за обслужване, фиксирана на 10 лв. за всеки започнати 5 000 кВтч/месец;
  3. Такси за пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа;
  4. Такси за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа;
  5. Такса „Задължение към обществото“;
  6. Акциз;
  7. ДДС.

Сумата по т. 1 се изчислява според почасовата консумация на абоната спрямо цената, на която се търгува електроенергията на Българската Независима Енергийна Борса за съответния час.

Таксата за обслужване по т 2. е фиксирана за обект (измервателна точка) и е в размер на 10 лв. без ДДС за всеки започнати 5 000 кВтч месечно. В случай на консумация над 30,000 кВтч се обърнете за оферта към sales@toki.bg

Сумите по т. от 3 до 7 се изчисляват по нормативно определени цени, плащат се от крайния клиент и са еднакви за всички клиенти, независимо от избрания търговец. Те се включват в месечните фактури издавани от ТОКИ, като впоследствие търговецът има ангажимент да ги разплати към ЕРП и съответните институции (Фонд СЕС, Агенция Митници, НАП).

* Този план важи само за обекти със стандартизиран товаров профил (СТП). За обекти с почасово мерене се свържете с отдел Продажби на sales@toki.bg

Вижте каква би била месечната ви фактура за консумация от 300 кВтч, ако фирмата ви се намира в мрежата, съответно на: