Месечната сметка за електричество се формира от няколко компонента:

  1. Изразходвано количество електроенергия (в кВтч) по единична договорена цена;
  2. Такси за пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа;
  3. Такси за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа;
  4. Такса „Задължение към обществото“;
  5. Акциз;
  6. ДДС.

Сумите от 2 до 5 се изчисляват по нормативно определени цени, плащат се от крайния клиент и са еднакви за всички клиенти, независимо от избрания търговец. Те се включват в месечните фактури издавани от ТОКИ, като впоследствие търговецът има ангажимент да ги разплати към ЕРП и съответните институции (Фонд СЕС, Агенция Митници, НАП).