loader image

PPA в Европа

24-04-2024 | Green electricity, Uncategorized, Зелен ток

Въпреки трудния за много бизнеси период, броят на PPA сделките продължи да расте и вече все повече и повече фирми активно работят за интегриране на устойчиви енергийни решения и постигане на добър ESG рейтинг. Tози рейтинг много зависи от  въглеродния отпечатък на компанията и как крайният й продукт се отразява на околната среда.

Но първо…

Какво се случва с PPA ? 

Все повече компании започват да осъзнават спешната нужда от споразуменията за закупуване на енергия от ВЕИ като стратегически инструмент за постигане на целите за устойчивост и ефективно управление на разходите за енергийно потребление. По тази причина през последните години в Европа се наблюдава значително нарастване в броя на подписаните PPA сделки. 

Въпреки това, PPA все още се свързва със сложни по своята структура и ценообразуване процеси. Да, неинформирано договаряне може да повлияе на общите ползи  от PPA сделката. Това налага задълбочено разбиране на енергийните рискове, оценка и експертен подход в , преговорите. Екипът на ТОКИ е готов да предложи различни модели на дългосрочни споразумения за снабдяване с електроенергия, както и консултации относно сключването и управлението им. Свържи се с нас и виж как можем да изведем твоя PPA от стратегия до изпълнение.

Какво представляват PPA – прочети тук

Предимства 

PPA договорите осигуряват стабилност на цените на енергията за потребителите и инвеститорите, като същевременно стимулират иновациите и развитието на енергийните технологии. Те могат да бъдат структурирани по начин, който да отговаря на специфичните нужди на всяка компания.

Ценова стабилност

Споразуменията предлагат значителни предимства по отношение на ценова стабилност и предвидимост на разходите за електроенергия, което ги прави стратегически избор за предприятия, които искат да управляват своите енергийни разходи в дългосрочен план. Обикновено PPA заключват цената на електроенергията за периоди от 5 до 20 години, изолирайки компаниите от нестабилността, често свързана с традиционните енергийни пазари. Тази фиксирана ценова структура, предоставена от PPA, гарантира, че предприятията могат да прогнозират енергийните си разходи, което е от решаващо значение за бюджетирането. 

Устойчиво развитие 

PPA играят основна роля в насърчаването на устойчивото развитие сред компаниите. Чрез тях предприятията могат да осигурят дългосрочно снабдяване с енергия от възобновяеми източници като слънчева, вятърна или водна енергия, което значително намалява въглеродния им отпечатък и зависимостта от изкопаеми горива. Този ангажимент не само помага на компаниите да изпълнят регулаторните изисквания и целите за устойчивост, но и да подобрява репутацията на тяхната компания. Сделките носят със себе си и други „зелени” предимства – напр. Гаранции за произход.

Дългосрочно планиране

Дългосрочният характер на PPA осигурява на бизнеса предсказуеми енергийни разходи и стабилност на доставките, което подобрява финансовото планиране и ефективността в рамките на управленския аспект на ESG. Тъй като компаниите увеличават зависимостта си от зелената енергия чрез PPA, те могат ефективно да изразят ангажимента си към устойчивост, подобрявайки публичния си имидж и отговаряйки на нарастващите изисквания на заинтересованите страни за екологични и социално отговорни операции.

През последните години

През последните години пазарът на PPA в Европа претърпя значителен растеж. Тази тенденция се задвижва от фактори като амбициозни зелени цели и предвидими разходи. Подкрепящите регулаторни рамки и механизми за финансиране също подпомагат разширяването на PPA сделките в цяла Европа. Сътрудничеството между корпорации и търговци на енергия доведе до появата на нови модели на PPA, които разширяват предложените възможности.

Доклада European PPA Market Outlook 2024 на Pexapark показва, че 2023 г. е рекордна година по брой сключени PPA споразумения в държави като Испания и Германия заемат челните позиции в Европа със своите широкомащабни споразумения, демонстриращи силно пазарно доверие в бъдещето на възобновяемите енергийни източници.  Цифрите показват не само нарастващия интерес към ВЕИ, но и осъзнаване на ролята, която PPA сделките играят в прехода към устойчивост в енергетиката.

  1. Испания – 4.67 ГВ, 46 сключени сделки
  2. Германия – 3.73 ГВ, 41 сключени сделки
  3. Италия – 1.06 ГВ, 24 сключени сделки
  4. Обединеното кралство – 0.96 ГВ, 23 сключени сделки
  5. Гърция – 0.95 ГВ, 9 сключени сделки 

През 2023 година в Европа са сключени 272 PPA сделки – забележителен 65% ръст спрямо 2022.

PPA в България

Успешен пример в България е първата PPA сделка между водещия доставчик на телекомуникационни услуги „А1 България“ и българската инвестиционна група в сферата на чистата енергия „Реналфа“, сключена в края на 2022 г . Подписаният договор  гарантира  доставка на 20 000 MWh/г. чиста електроенергия от фотоволтаична централа , за срок от 10 години. 

Освен доставката на електроенергия, „Реналфа“, чрез дъщерното си дружество „КЕР ТОКИ Пауър“, предоставя на А1 и услуги по преобразуване през пазара (Sleeving) на профила на произведената зелена енергия в нужния потребителски график на клиента. 

Прочети повече за сделката тук

Още по темата…

Батериите за съхранение на електроенергия от ВЕИ

Батериите за съхранение на електроенергия от ВЕИ

Декарбонизирането на енергийния сектор е едно от най-важните предизвикателства пред индустрията напоследък. Въглищата, нефтът и природният газ са едни от основните източници на електроенергия в световен мащаб, но те са и основният източник на замърсяване на въздуха и...

Как да спестите от сметките си за електроенергия?

Как да спестите от сметките си за електроенергия?

Електричеството безспорно е едно от най-големите постижения на науката. А в наши дни живеем в епохата на електричество. То е източник на светлина, топлина и всички онези удобства, от които се нуждаем. Без да влагаме излишни усилия, само с едно натискане на бутон,...