header

Welcome page structure 1

Доставката на ток вече става

 • по-лесна
 • по-евтина
 • по-зелена

 

Изберете план
girl
chevron down

Защо ТОКИ?

По-ниски сметки за ток

Изцяло дигитален процес по смяна на доставчика на електроенергия

ТОКИ ще извърши всичко необходимо по прехвърлянето, без да ходите по гишета и опашки

Прозрачни месечни сметки, лесно онлайн плащане и електронни фактури

Change supplier

Смяна на доставчика в 3 прости стъпки

Как става това?

Стъпка 1

Избор на абонаментен план

Стъпка 2

Електронно попълване на данните в договора

Стъпка 3

Електронно подписване на договора

Parallax section

ТОКИ ви предлага избор между 
три абонаментни плана

Фиксиран

- фиксирана цена от 0.119 лв./кВч за една година
- гарантираната цена за целия срок на договора ви позволява планиране на разходите за електрическа енергия;
- планът е подходящ за фирми, които търсят по-нисък разход за ток и стабилност на цената;

 

Месечната сметка за електричество се формира от няколко компоненти:
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена
2. Такси за пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа
3. Такси за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа
4. Такса „Задължение към обществото“
5. Акциз
6. ДДС


Дължимите суми от 2 до 6 са нормативно определени и се заплащат от крайния клиент независимо кой търговец му е доставчик. Те ще са включени в месечната фактура по избрания план от Токи, като впоследствие търговецът ще има ангажимента да ги разплати към ЕРП-та и съответните институции (Фонд СЕС, Агенция Митници, НАП)
Както и досега, веднъж месечно ЕРП-то ще замерва консумацията и ще изпраща тази информация на Токи. Токи ще изчисли консумацията по договорената цена по-горе, ще начисли изброените такси и данъци и ще изпраща електронна фактура на абоната, която ще е платима до 15-то число на следващия месец.

Вижте каква би била месечната ви фактура за консумация от 300 кВтч, ако фирмата ви се намира в мрежата, съответно на:

ЕВН ЧЕЗ ЕНЕРГО-ПРО
Примерна фактура за потребител с месечна консумация от 300 кВч*  
         
  Кол-во, кВч Ед. Цена, лв/% Стойност, лв  
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена 300.00 0.11900   35.70 лв.  
2. Цена за достъп до/през електропреносната мрежа 300.00 0.01075    3.23 лв. регулаторно определени
3. Пренос през разпределителната мрежа 300.00 0.03574    10.72 лв.
4. Достъп до разпределителната мрежа 10 квт х 30 дни 0.01977   5.93 лв.
5. Такса „Задължение към обществото“ 300.00 0.02147 6.44 лв.
6. Акциз 300.00 0.00200   0.60 лв.
7. ДДС   20%   12.52 лв.
         
Сума за плащане   75.14 лв.  
         
* Калкулацията е примерна и е базирана на един присъединен обект в мрежата на "ЕВН България Електроснабдяване" за клиент с предоставена мощност 10 кВт  
Примерна фактура за потребител с месечна консумация от 300 кВч*  
         
  Кол-во, кВч Ед. Цена, лв/% Стойност, лв  
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена 300.00 0.11900   35.70 лв.  
2. Цена за достъп до електропреносната мрежа 300.00 0.00045   0.14 лв. регулаторно определени
3. Цена за пренос през електропреносната мрежа 300.00 0.01030   3.09 лв.
4. Пренос през разпределителната мрежа 300.00 0.03355   10.07 лв.
5. Достъп до разпределителната мрежа 10 квт х 30 дни 0.01989 5.97 лв.
6. Такса „Задължение към обществото“ 300.00 0.02147 6,44 лв.
7. Акциз 300.00 0.00200   0.60 лв.
8. ДДС   20%   12.40 лв.
         
Сума за плащане   74.41 лв.  
         
* Калкулацията е примерна и е базирана на един присъединен обект в мрежата на "ЧЕЗ Електро България" за клиент с предоставена мощност 10 кВт  
Примерна фактура за потребител с месечна консумация от 300 кВч*  
         
  Кол-во, кВч Ед. Цена, лв/% Стойност, лв  
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена 300.00 0.11900   35.70 лв.  
2. Цена за достъп до/през електропреносната мрежа 300.00 0.01075    3.23 лв. регулаторно определени
3. Пренос през разпределителната мрежа 300.00 0.03531    10.59 лв.
4. Достъп до разпределителната мрежа 10 квт х 30 дни 0.02053   6.16 лв.
5. Такса „Задължение към обществото“ 300.00 0.02147 6.44 лв.
6. Акциз 300.00 0.00200   0.60 лв.
7. ДДС   20%   12.54 лв.
         
Сума за плащане   75.26 лв.  
         
* Калкулацията е примерна и е базирана на един присъединен обект в мрежата на "Енерго Про Продажби" за клиент с предоставена мощност 10 кВт  
Виж повече

Борса

- директна доставка на ток от енергийната борса (БНЕБ) без оскъпяване;
- прозрачна и фиксирана такса за административно обслужване в размер на 10 лв./месец;
- планът е подходящ за фирми, които желаят да носят пазарен риск и вярват, че борсовата цена ще бъде по-ниска от фиксираната цена от 0.119 лв./кВч без ДДС;

 

Месечната сметка за електричество се формира от няколко компоненти:
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по среднопретеглената борсова цена за периода
2. Административна такса за обслужване, фиксирана
3. Такси за пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа
4. Такси за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа
5. Такса „Задължение към обществото“
6. Акциз
7. ДДС


Дължимите суми от 3 до 7 са нормативно определени и се заплащат от крайния клиент независимо кой търговец му е доставчик. Те ще са включени в месечната фактура по избрания план от Токи, като впоследствие търговецът ще има ангажимента да ги разплати към ЕРП-та и съответните институции (Фонд СЕС, Агенция Митници, НАП)
За изчислението по т. 1 на Българската Независима Енергийна Борса ежедневно се търгува електричество и се формира пазарна цена за всеки час от месеца. Тези цени ще се използват за изчисление на дължимата сума от абоната според почасовата му консумация.
По т. 2 таксата за обслужване е фиксирана - за обект (измервателна точка), и е в размер на 10 лв. без ДДС, като важи за месечна консумация до 10 000 кВч. месечно. При по-висока консумация (до 30,000 кВч. месечно), таксата е плюс 10 лв. без ДДС за всеки започнати допълнителни 10 000 кВч месечно. В случай на по-голяма консумация се обърнете за оферта към sales@toki.bg.
  
Както и досега, веднъж месечно ЕРП-то ще замерва консумацията и ще изпраща тази информация на Токи. Токи ще изчисли консумацията по договорената цена по-горе, ще начисли изброените такси и данъци и ще изпраща електронна фактура на абоната, която ще е платима до 15-то число на следващия месец.

Вижте каква би била месечната ви фактура за консумация от 300 кВтч, ако фирмата ви се намира в мрежата, съответно на:

ЕВН ЧЕЗ ЕНЕРГО-ПРО
Примерна фактура за потребител с месечна консумация от 300 кВч*  
         
  Кол-во, кВч Ед. Цена, лв/% Стойност, лв  
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена 300.00 0.07397   22.19 лв.  
2. Административна такса за обслужване 1.00 10.00000   10.00 лв.  
3. Цена за достъп до/през електропреносната мрежа 300.00 0.01075    3.23 лв. регулаторно определени
4. Пренос през разпределителната мрежа 300.00 0.03574    10.72 лв.
5. Достъп до разпределителната мрежа 10 квт х 30 дни 0.01977   5.93 лв.
6. Такса „Задължение към обществото“ 300.00 0.02147 6.44 лв.
7. Акциз 300.00 0.00200   0.60 лв.
8. ДДС   20%   11.82 лв.
         
Сума за плащане   70.93 лв.  
         
* Калкулацията е примерна и е базирана на един присъединен обект в мрежата на "ЕВН България Електроснабдяване" за клиент с предоставена мощност 10 кВт и най-масовия СТП, по борсови цени през юли 2020 г.  
Примерна фактура за потребител с месечна консумация от 300 кВч*  
         
  Кол-во, кВч Ед. Цена, лв/% Стойност, лв  
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена 300.00 0.07397   22.19 лв.  
2. Административна такса за обслужване 1.00 10.00000   10.00 лв.  
3. Цена за достъп до електропреносната мрежа 300.00 0.00045    0.14 лв. регулаторно определени
4. Цена за пренос през електропреносната мрежа 300.00 0.01030    3.09 лв.
5. Пренос през разпределителната мрежа 300.00 0.03355   10.07 лв.
6. Достъп до разпределителната мрежа 10 квт х 30 дни 0.01989 5.97 лв.
7. Такса „Задължение към обществото“ 300.00 0.02147 6.44 лв.
8. Акциз 300.00 0.00200   0.60 лв.
9. ДДС   20%   11.70 лв.
         
Сума за плащане   70.19 лв.  
         
* Калкулацията е примерна и е базирана на един присъединен обект в мрежата на "ЧЕЗ Електро България" за клиент с предоставена мощност 10 кВт и най-масовия СТП, по борсови цени през юли 2020 г.  
Примерна фактура за потребител с месечна консумация от 300 кВч*  
         
  Кол-во, кВч Ед. Цена, лв/% Стойност, лв  
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена 300.00 0.07397   22.19 лв.  
2. Административна такса за обслужване 1.00 10.00000   10.00 лв.  
3. Цена за достъп до/през електропреносната мрежа 300.00 0.01075    3.23 лв. регулаторно определени
4. Пренос през разпределителната мрежа 300.00 0.03531    10.59 лв.
5. Достъп до разпределителната мрежа 10 квт х 30 дни 0.02053 6.16 лв.
6. Такса „Задължение към обществото“ 300.00 0.02147   6.44 лв.
7. Акциз 300.00 0.00200   0.60 лв.
8. ДДС   20%   11.84 лв.
         
Сума за плащане   71.05 лв.  
         
* Калкулацията е примерна и е базирана на един присъединен обект в мрежата на "Енерго Про Продажби" за клиент с предоставена мощност 10 кВт и най-масовия СТП, по борсови цени през юли 2020 г.  
затвори Избери Борса
Виж повече

Зелен ток

- атрактивно предложение за отговорните потребители с фиксирана цена от 0.124 лв./кВч за зелена енергия, предлагано от ТОКИ
- произходът на енергията е изцяло от ВЕИ мощности - соларни, водни и вятърни централи;
- всеки клиент ще получи "Гаранция за произход" за 100% от консумираната ВЕИ електроенергия за периода;
- планът е подходящ за отговорни фирми, които искат да се включат в борбата с климатичните промени;

 

Месечната сметка за електричество се формира от няколко компоненти:
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена
2. Такси за пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа
3. Такси за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа
4. Такса „Задължение към обществото“
5. Акциз
6. ДДС


Дължимите суми от 2 до 6 са нормативно определени и се заплащат от крайния клиент независимо кой търговец му е доставчик. Те ще са включени в месечната фактура по избрания план от Токи, като впоследствие търговецът ще има ангажимента да ги разплати към ЕРП-та и съответните институции (Фонд СЕС, Агенция Митници, НАП)
Както и досега, веднъж месечно ЕРП-то ще замерва консумацията и ще изпраща тази информация на Токи. Токи ще изчисли консумацията по договорената цена по-горе, ще начисли изброените такси и данъци и ще изпраща електронна фактура на абоната, която ще е платима до 15-то число на следващия месец. 
Еднократно, след края на всяко тримесечие, Токи ще издава и предоставя персонално на абоната сертификат за зелена енергия за цялото потребено количество електроенергия за периода.

Вижте каква би била месечната ви фактура за консумация от 300 кВтч, ако фирмата ви се намира в мрежата, съответно на:

ЕВН ЧЕЗ ЕНЕРГО-ПРО
Примерна фактура за потребител с месечна консумация от 300 кВч*  
         
  Кол-во, кВч Ед. Цена, лв/% Стойност, лв  
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена 300.00 0.12400   37.20 лв.  
2. Цена за достъп до/през електропреносната мрежа 300.00 0.01075    3.23 лв. регулаторно определени
3. Пренос през разпределителната мрежа 300.00 0.03574    10.72 лв.
4. Достъп до разпределителната мрежа 10 квт х 30 дни 0.01977 5.93 лв.
5. Такса „Задължение към обществото“ 300.00 0.02147   6.44 лв.
6. Акциз 300.00 0.00200   0.60 лв.
7. ДДС   20%   12.83 лв.
         
Сума за плащане   76.98 лв.  
         
* Калкулацията е примерна и е базирана на един присъединен обект в мрежата на "ЕВН България Електроснабдяване" за клиент с предоставена мощност 10 кВт  
Примерна фактура за потребител с месечна консумация от 300 кВч*  
         
  Кол-во, кВч Ед. Цена, лв/% Стойност, лв  
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена 300.00 0.12400   37.20 лв.  
2. Цена за достъп до електропреносната мрежа 300.00 0.00045    0.14 лв. регулаторно определени
3. Цена за пренос през електропреносната мрежа 300.00 0.01030    3.09 лв.
4. Пренос през разпределителната мрежа 300.00 0.03355 10.07лв.
5. Достъп до разпределителната мрежа 10 квт х 30 дни 0.01989 5.97 лв.
6. Такса „Задължение към обществото“ 300.00 0.02147   6.44 лв.
7. Акциз 300.00 0.00200   0.60 лв.
8. ДДС   20%   12.70 лв.
         
Сума за плащане   76.21 лв.  
         
* Калкулацията е примерна и е базирана на един присъединен обект в мрежата на "ЧЕЗ Електро България" за клиент с предоставена мощност 10 кВт  
Примерна фактура за потребител с месечна консумация от 300 кВч*  
         
  Кол-во, кВч Ед. Цена, лв/% Стойност, лв  
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена 300.00 0.12400   37.20 лв.  
2. Цена за достъп до/през електропреносната мрежа 300.00 0.01075    3.23 лв. регулаторно определени
3. Пренос през разпределителната мрежа 300.00 0.03531    10.59 лв.
4. Достъп до разпределителната мрежа 10 квт х 30 дни 0.02053 6.16 лв.
5. Такса „Задължение към обществото“ 300.00 0.02147   6.44 лв.
6. Акциз 300.00 0.00200   0.60 лв.
7. ДДС   20%   12.84 лв.
         
Сума за плащане   77.06 лв.  
         
* Калкулацията е примерна и е базирана на един присъединен обект в мрежата на "Енерго Про Продажби" за клиент с предоставена мощност 10 кВт  
Виж повече

Въпроси

Често задавани въпроси

 1. Какво се случва?

  Всички компании трябва да изберат доставчик на електроенергия от 01 Октомври 2020 г.
  Изборът трябва да се случи до 10 септември, като фирмите, които не го направят ще останат
  служебно при Доставчик от последна инстанция на сегашните си по-високи цени.

 2. Каква е разликата между Токи и останалите доставчици на електроенергия?

  Токи е единствената напълно дигитална услуга за доставка на електроенергия в България. Всичко от избора на абонаментен план, подписване на договор, заплащане на месечни сметки и получаване на месечните фактури става по електронен път.
  Също така, Токи е един от малкото български доставчици, които предлагат зелена енергия с гаранция за произход.

 3. Има ли значение количеството консумирана енергия?

  Свободата да избираш своя доставчик важи за всички, без значение от размера на компанията и консумацията на енергия.

 4. Колко време ще загубя при преминаването към друг доставчик?

  Токи поема всички административни и документални задачи; само с няколко клика ще получите по-евтин ток.

 5. Възможно ли е да има по-чести аварии или друг вид проблеми?

  Не, смяната на доставчика на ток не променя мрежовия оператор. Вие ще получите единствено по-изгодни цени на електроенергията, съобразени с индивидуалния ви профил.

 6. Заплаща ли се такса за смяната на доставчика на ток?

  Не, процедурата е абсолютно безплатна и прозрачна.

 7. Колко често мога да сменям търговеца си на ток?

  Няма ограничение в промяната на доставчика, стига да се спазват регулациите на Комисията за Енергийно и Водно Регулиране и договора с доставчика.

 8. Как мога да подпиша договор с Токи, ако нямам електронен подпис?

  Дори и ако нямате електронен подпис, пак може да подпишете договор с Токи. Ще получите покана от нас в платформата на нашите партньори от Евротръст, там ще ви направят идентификация и ще ви дадат възможност да подпишете договора за доставка с Токи.

 9. Какво ще стане, ако не си сменя доставчика до 10 септември?

  Ще имате възможност да го смените следващия месец до 10-то число на месеца.

 10. Мога ли да си сменя доставчика на ток, ако съм регистриран земеделски стопанин/ тютюнопроизводител/ лице, упражняващо свободна професия/ занаятчия/ физическо лице?

  Да, свържете се с нас на sales@toki.bg или на тел. 0700 13961 и ние ще ви се обадим.

 11. Каква е връзката между "Токи Пауър" и "Пауър Сист"?

  "ТОКИ ПАУЪР" АД, търговец на електроенергия, е основан от "Пауър сист" ЕООД с цел доставка на електрическа енергия за нуждите на малкия и среден бизнес, както и на физически лица. До датата на стартиране на дейността на "ТОКИ ПАУЪР" АД, "Пауър Сист" предлагаше доставка на електрическа енергия на такива клиенти. От 02.12.2020 г. договорите за доставка на електрическа енергия ще се сключват с "ТОКИ ПАУЪР" АД.
  Клиентите, сключили договор с „Пауър сист“ ЕООД, ще продължат да получават енергия от доставчика си при условията на сключените договори и Общите условия за комбинирани услуги при крайни клиенти със стандартизиран товаров профил на "Пауър Сист" ЕООД, които може да намерите тук

About

Какво е ТОКИ

"Токи" е първата напълно дигитална услуга за предоставяне на електроенергия в България, оперирана съвместно от "ТОКИ ПАУЪР" АД и "Пауър Сист" ЕООД. Услугата е разработена специфично за нуждите на малкия и среден бизнес, както и за физически лица. "Токи" има за цел да предлага иновативни продукти и абонаментни планове, които до скоро не са били достъпни за потребителите на българския пазар. "ТОКИ ПАУЪР" АД е лицензиран търговец на електрическа енергия (по силата на лицензия № Л-525-15 от 25.09.2020 г., издадена от КЕВР), а "Пауър Сист" ЕООД също е лицензиран търговец на електрическа енергия (по силата на лицензия № Л-466-15 от 27.04.2016 г., издадена от КЕВР).