Доставката на ток вече става

 • по-лесна
 • по-евтина
 • по-зелена

Защо ТОКИ?

icon1

По-ниски сметки за ток

icon2

Изцяло дигитален процес по смяна на доставчика на електроенергия

icon3

ТОКИ ще извърши всичко необходимо по прехвърлянето, без да ходите по гишета и опашки

icon4

Прозрачни месечни сметки, лесно онлайн плащане и електронни фактури

Смяна на доставчика в 3 прости стъпки

Как става това?

Стъпка 1

Избор на абонаментен план

Стъпка 2

Електронно попълване на данните в договора

Стъпка 3

Електронно подписване на договора

ТОКИ ви предлага избор между
четири абонаментни плана

Slide1
Slide2
Slide3
Slide4
Slide5
previous arrow
next arrow

Фиксиран

– фиксирана цена от 0.189 лв./кВтч за една година;
– значително годишно спестяване спрямо цената при сегашния ви доставчик;
– планът е подходящ за фирми, които търсят по-нисък разход за ток и стабилност на цената.

Месечната сметка за електричество се формира от няколко компоненти:
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена
2. Такси за пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа
3. Такси за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа
4. Такса „Задължение към обществото“
5. Акциз
6. ДДС

Дължимите суми от 2 до 6 са нормативно определени и се заплащат от крайния клиент независимо кой търговец му е доставчик. Те ще са включени в месечната фактура по избрания план от Токи, като впоследствие търговецът ще има ангажимента да ги разплати към ЕРП-та и съответните институции (Фонд СЕС, Агенция Митници, НАП)
Както и досега, веднъж месечно ЕРП-то ще замерва консумацията и ще изпраща тази информация на Токи. Токи ще изчисли консумацията по договорената цена по-горе, ще начисли изброените такси и данъци и ще изпраща електронна фактура на абоната, която ще е платима до 15-то число на следващия месец.

Вижте каква би била месечната ви фактура за консумация от 300 кВтч, ако фирмата ви се намира в мрежата, съответно на:

ЕВН ЧЕЗ ЕНЕРГО-ПРО
Примерна фактура за потребител с месечна консумация от 300 кВч*  
         
  Кол-во, кВч Ед. Цена, лв/% Стойност, лв  
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена 300.00 0.18900 56.70 лв.  
2. Цена за достъп до/през електропреносната мрежа 300.00 0.02060 6.18 лв. регулаторно определени
3. Пренос през разпределителната мрежа 300.00 0.03783 11.35 лв.
4. Достъп до разпределителната мрежа 10 квт х 30 дни 0.01197 3.59 лв.
5. Такса „Задължение към обществото“ 300.00 0.00718 2.15 лв.
6. Акциз 300.00 0.00200 0.60 лв.
7. ДДС   20% 16.11 лв.
         
Сума за плащане 96.69 лв.  
         
* Калкулацията е примерна и е базирана на един присъединен обект в мрежата на "ЕВН България Електроснабдяване" за клиент с предоставена мощност 10 кВт  
Примерна фактура за потребител с месечна консумация от 300 кВч*  
         
  Кол-во, кВч Ед. Цена, лв/% Стойност, лв  
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена 300.00 0.18900 56.70 лв.  
2. Цена за достъп до електропреносната мрежа 300.00 0.01148 3.44 лв. регулаторно определени
3. Цена за пренос през електропреносната мрежа 300.00 0.03636 10.91 лв.
4. Пренос през разпределителната мрежа 300.00 0.02151 6.45 лв.
5. Достъп до разпределителната мрежа 10 квт х 30 дни 0.00049 0.15 лв.
6. Такса „Задължение към обществото“ 300.00 0.00718 2.15 лв.
7. Акциз 300.00 0.00200 0.60 лв.
8. ДДС   20% 16.08 лв.
         
Сума за плащане 96.49 лв.  
         
* Калкулацията е примерна и е базирана на един присъединен обект в мрежата на "ЧЕЗ Електро България" за клиент с предоставена мощност 10 кВт  
Примерна фактура за потребител с месечна консумация от 300 кВч*  
         
  Кол-во, кВч Ед. Цена, лв/% Стойност, лв  
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена 300.00 0.18900 56.70 лв.  
2. Цена за достъп до/през електропреносната мрежа 300.00 0.02073 6.22 лв. регулаторно определени
3. Пренос през разпределителната мрежа 300.00 0.03583 10.75 лв.
4. Достъп до разпределителната мрежа 10 квт х 30 дни 0.01197 3.59 лв.
5. Такса „Задължение към обществото“ 300.00 0.00718 2.15 лв.
6. Акциз 300.00 0.00200 0.60 лв.
7. ДДС   20% 16.00 лв.
         
Сума за плащане 96.01 лв.  
         
* Калкулацията е примерна и е базирана на един присъединен обект в мрежата на "Енерго Про Продажби" за клиент с предоставена мощност 10 кВт  
затвори
Виж повече

Борса

– директна доставка на ток от енергийната борса (БНЕБ) без оскъпяване;
– прозрачна и фиксирана такса за административно обслужване в размер на  10 лв./месец;
– планът е подходящ за фирми с обекти със стандартизиран товаров профил (СТП)*, които желаят да носят пазарен риск и вярват, че борсовата цена ще бъде по-ниска от фиксираната цена от 0.189 лв./кВтч.

Месечната сметка за електричество се формира от няколко компоненти:
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по среднопретеглената борсова цена за периода
2. Административна такса за обслужване, фиксирана
3. Такси за пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа
4. Такси за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа
5. Такса „Задължение към обществото“
6. Акциз
7. ДДС

Дължимите суми от 3 до 7 са нормативно определени и се заплащат от крайния клиент независимо кой търговец му е доставчик. Те ще са включени в месечната фактура по избрания план от Токи, като впоследствие търговецът ще има ангажимента да ги разплати към ЕРП-та и съответните институции (Фонд СЕС, Агенция Митници, НАП)
За изчислението по т. 1 на Българската Независима Енергийна Борса ежедневно се търгува електричество и се формира пазарна цена за всеки час от месеца. Тези цени ще се използват за изчисление на дължимата сума от абоната според почасовата му консумация.
По т. 2 таксата за обслужване е фиксирана – за обект (измервателна точка), и е в размер на 10 лв. без ДДС, като важи за месечна консумация до 5 000 кВч. месечно. При по-висока консумация (до 30,000 кВч. месечно), таксата е плюс 10 лв. без ДДС за всеки започнати допълнителни 5 000 кВч месечно. В случай на по-голяма консумация се обърнете за оферта към sales@toki.bg
* Този план важи само за обекти със стандартизиран товаров профил (СТП). За обекти с почасово мерене се свържете с отдел Продажби на sales@toki.bg

Както и досега, веднъж месечно ЕРП-то ще замерва консумацията и ще изпраща тази информация на Токи. Токи ще изчисли консумацията по договорената цена по-горе, ще начисли изброените такси и данъци и ще изпраща електронна фактура на абоната, която ще е платима до 15-то число на следващия месец.

Вижте каква би била месечната ви фактура за консумация от 300 кВтч, ако фирмата ви се намира в мрежата, съответно на:

ЕВН ЧЕЗ ЕНЕРГО-ПРО
Примерна фактура за потребител с месечна консумация от 300 кВч*  
         
  Кол-во, кВч Ед. Цена, лв/% Стойност, лв  
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена 300.00 0.14763 44.29 лв.  
2. Административна такса за обслужване 1.00 10.00000 10.00 лв.  
3. Цена за достъп до/през електропреносната мрежа 300.00 0.02060 6.18 лв. регулаторно определени
4. Пренос през разпределителната мрежа 300.00 0.03783 11.35 лв.
5. Достъп до разпределителната мрежа 10 квт х 30 дни 0.01197 3.59 лв.
6. Такса „Задължение към обществото“ 300.00 0.00718 2.15 лв.
7. Акциз 300.00 0.00200 0.60 лв.
8. ДДС   20% 15.63 лв.
         
Сума за плащане 93.79 лв.  
         
* Калкулацията е примерна и е базирана на един присъединен обект в мрежата на "ЕВН България Електроснабдяване" за клиент с предоставена мощност 10 кВт и най-масовия СТП, по борсови цени за юни 2021 г.  
Примерна фактура за потребител с месечна консумация от 300 кВч*  
         
  Кол-во, кВч Ед. Цена, лв/% Стойност, лв  
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена 300.00 0.14763 44.29 лв.  
2. Административна такса за обслужване 1.00 10.00000 10.00 лв.  
3. Цена за достъп до електропреносната мрежа 300.00 0.01148 3.44 лв. регулаторно определени
4. Цена за пренос през електропреносната мрежа 300.00 0.03636 10.91 лв.
5. Пренос през разпределителната мрежа 300.00 0.02151 6.45 лв.
6. Достъп до разпределителната мрежа 10 квт х 30 дни 0.00049 0.15 лв.
7. Такса „Задължение към обществото“ 300.00 0.00718 2.15 лв.
8. Акциз 300.00 0.00200 0.60 лв.
9. ДДС   20% 15.60 лв.
         
Сума за плащане 93.60 лв.  
         
* Калкулацията е примерна и е базирана на един присъединен обект в мрежата на "ЧЕЗ Електро България" за клиент с предоставена мощност 10 кВт и най-масовия СТП, по борсови цени за юни 2021 г.  
Примерна фактура за потребител с месечна консумация от 300 кВч*  
         
  Кол-во, кВч Ед. Цена, лв/% Стойност, лв  
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена 300.00 0.14763 44.29 лв.  
2. Административна такса за обслужване 1.00 10.00000 10.00 лв.  
3. Цена за достъп до/през електропреносната мрежа 300.00 0.02073 6.22 лв. регулаторно определени
4. Пренос през разпределителната мрежа 300.00 0.03583 10.75 лв.
5. Достъп до разпределителната мрежа 10 квт х 30 дни 0.01197 3.59 лв.
6. Такса „Задължение към обществото“ 300.00 0.00718 2.15 лв.
7. Акциз 300.00 0.00200 0.60 лв.
8. ДДС   20% 15.52 лв.
         
Сума за плащане 93.12 лв.  
         
* Калкулацията е примерна и е базирана на един присъединен обект в мрежата на "Енерго Про Продажби" за клиент с предоставена мощност 10 кВт и най-масовия СТП, по борсови цени за юни 2021 г.  
затвори
Виж повече

Зелен ток

– атрактивно предложение за отговорните потребители с фиксирана цена от 0.193 лв./кВтч за зелена енергия, предлагано от ТОКИ;
– произходът на енергията е изцяло от ВЕИ мощности – соларни, водни и вятърни централи;
– всеки клиент ще получи „Гаранция за произход“ за 100% от консумираната ВЕИ електроенергия за периода;
– планът е подходящ за отговорни фирми, които искат да се включат в борбата с климатичните промени.

Месечната сметка за електричество се формира от няколко компоненти:
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена
2. Такси за пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа
3. Такси за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа
4. Такса „Задължение към обществото“
5. Акциз
6. ДДС

Дължимите суми от 2 до 6 са нормативно определени и се заплащат от крайния клиент независимо кой търговец му е доставчик. Те ще са включени в месечната фактура по избрания план от Токи, като впоследствие търговецът ще има ангажимента да ги разплати към ЕРП-та и съответните институции (Фонд СЕС, Агенция Митници, НАП)
Както и досега, веднъж месечно ЕРП-то ще замерва консумацията и ще изпраща тази информация на Токи. Токи ще изчисли консумацията по договорената цена по-горе, ще начисли изброените такси и данъци и ще изпраща електронна фактура на абоната, която ще е платима до 15-то число на следващия месец.
Еднократно, след края на всяко тримесечие, Токи ще издава и предоставя персонално на абоната сертификат за зелена енергия за цялото потребено количество електроенергия за периода.

Вижте каква би била месечната ви фактура за консумация от 300 кВтч, ако фирмата ви се намира в мрежата, съответно на:

ЕВН ЧЕЗ ЕНЕРГО-ПРО
Примерна фактура за потребител с месечна консумация от 300 кВч*  
         
  Кол-во, кВч Ед. Цена, лв/% Стойност, лв  
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена 300.00 0.19300 57.90 лв.  
2. Цена за достъп до/през електропреносната мрежа 300.00 0.02060 6.18 лв. регулаторно определени
3. Пренос през разпределителната мрежа 300.00 0.03783 11.35 лв.
4. Достъп до разпределителната мрежа 10 квт х 30 дни 0.01197 3.59 лв.
5. Такса „Задължение към обществото“ 300.00 0.00718 2.15 лв.
6. Акциз 300.00 0.00200 0.60 лв.
7. ДДС   20% 16.35 лв.
         
Сума за плащане 98.13 лв.  
         
* Калкулацията е примерна и е базирана на един присъединен обект в мрежата на "ЕВН България Електроснабдяване" за клиент с предоставена мощност 10 кВт  
Примерна фактура за потребител с месечна консумация от 300 кВч*  
         
  Кол-во, кВч Ед. Цена, лв/% Стойност, лв  
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена 300.00 0.19300 57.90 лв.  
2. Цена за достъп до електропреносната мрежа 300.00 0.01148 3.44 лв. регулаторно определени
3. Цена за пренос през електропреносната мрежа 300.00 0.03636 10.91 лв.
4. Пренос през разпределителната мрежа 300.00 0.02151 6.45 лв.
5. Достъп до разпределителната мрежа 10 квт х 30 дни 0.00049 0.15 лв.
6. Такса „Задължение към обществото“ 300.00 0.00718 2.15 лв.
7. Акциз 300.00 0.00200 0.60 лв.
8. ДДС   20% 16.32 лв.
         
Сума за плащане 97.93 лв.  
         
* Калкулацията е примерна и е базирана на един присъединен обект в мрежата на "ЧЕЗ Електро България" за клиент с предоставена мощност 10 кВт  
Примерна фактура за потребител с месечна консумация от 300 кВч*  
         
  Кол-во, кВч Ед. Цена, лв/% Стойност, лв  
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена 300.00 0.19300 57.90 лв.  
2. Цена за достъп до/през електропреносната мрежа 300.00 0.02073 6.22 лв. регулаторно определени
3. Пренос през разпределителната мрежа 300.00 0.03583 10.75 лв.
4. Достъп до разпределителната мрежа 10 квт х 30 дни 0.01197 3.59 лв.
5. Такса „Задължение към обществото“ 300.00 0.00718 2.15 лв.
6. Акциз 300.00 0.00200 0.60 лв.
7. ДДС   20% 16.24 лв.
         
Сума за плащане 97.45 лв.  
         
* Калкулацията е примерна и е базирана на един присъединен обект в мрежата на "Енерго Про Продажби" за клиент с предоставена мощност 10 кВт  
затвори
Виж повече

Свободен

– възможност за прекратяване на договора от страна на клиента с 30-дневно предизвестие;
– цена 0.185 лв./кВтч с възможност за промяна от страна на Токи веднъж на тримесечие с 30- дневно предизвестие;
– планът е подходящ за всички, които не искат да се ангажират с дългосрочен договор и ценят възможността да го прекратят, когато поискат, като същевременно получават сигурна услуга на стабилна и предвидима цена.

Месечната сметка за електричество се формира от няколко компоненти:
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по договорената цена
2. Такса „Задължение към обществото“, определена от КЕВР
3. Акциз
4. Такси за пренос и достъп, определени от КЕВР
5. ДДС

Дължимите суми от 2 до 5 са нормативно определени и се заплащат от крайния клиент независимо кой търговец му е доставчик. Те ще са включени в месечната фактура по избрания план от Токи, като впоследствие търговецът ще има ангажимента да ги разплати към ЕРП-та и съответните институции (Фонд СЕС, Агенция Митници, НАП)
Както и досега, веднъж месечно ЕРП-то ще замерва консумацията и ще изпраща тази информация на Токи. Токи ще изчисли консумацията по договорената цена по-горе, ще начисли изброените такси и данъци и ще изпраща електронна фактура на абоната, която ще е платима до 15-то число на следващия месец.

Вижте каква би била месечната ви фактура за консумация от 300 кВтч, ако фирмата ви се намира в мрежата, съответно на:

ЕВН ЧЕЗ ЕНЕРГО-ПРО
Примерна фактура за потребител с месечна консумация от 300 кВч*  
         
  Кол-во, кВч Ед. Цена, лв/% Стойност, лв  
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена 300.00 0.18500 55.50 лв.  
2. Цена за достъп до/през електропреносната мрежа 300.00 0.02060 6.18 лв. регулаторно определени
3. Пренос през разпределителната мрежа 300.00 0.03783 11.35 лв.
4. Достъп до разпределителната мрежа 10 квт х 30 дни 0.01197 3.59 лв.
5. Такса „Задължение към обществото“ 300.00 0.00718 2.15 лв.
6. Акциз 300.00 0.00200 0.60 лв.
7. ДДС   20% 15.87 лв.
         
Сума за плащане 95.25 лв.  
         
* Калкулацията е примерна и е базирана на един присъединен обект в мрежата на "ЕВН България Електроснабдяване" за клиент с предоставена мощност 10 кВт  
Примерна фактура за потребител с месечна консумация от 300 кВч*  
         
  Кол-во, кВч Ед. Цена, лв/% Стойност, лв  
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена 300.00 0.18500 55.50 лв.  
2. Цена за достъп до електропреносната мрежа 300.00 0.01148 3.44 лв. регулаторно определени
3. Цена за пренос през електропреносната мрежа 300.00 0.03636 10.91 лв.
4. Пренос през разпределителната мрежа 300.00 0.02151 6.45 лв.
5. Достъп до разпределителната мрежа 10 квт х 30 дни 0.00049 0.15 лв.
6. Такса „Задължение към обществото“ 300.00 0.00718 2.15 лв.
7. Акциз 300.00 0.00200 0.60 лв.
8. ДДС   20% 15.84 лв.
         
Сума за плащане 95.05 лв.  
         
* Калкулацията е примерна и е базирана на един присъединен обект в мрежата на "ЧЕЗ Електро България" за клиент с предоставена мощност 10 кВт  
Примерна фактура за потребител с месечна консумация от 300 кВч*  
         
  Кол-во, кВч Ед. Цена, лв/% Стойност, лв  
1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена 300.00 0.18500 55.50 лв.  
2. Цена за достъп до/през електропреносната мрежа 300.00 0.02073 6.22 лв. регулаторно определени
3. Пренос през разпределителната мрежа 300.00 0.03583 10.75 лв.
4. Достъп до разпределителната мрежа 10 квт х 30 дни 0.01197 3.59 лв.
5. Такса „Задължение към обществото“ 300.00 0.00718 2.15 лв.
6. Акциз 300.00 0.00200 0.60 лв.
7. ДДС   20% 15.76 лв.
         
Сума за плащане 94.57 лв.  
         
* Калкулацията е примерна и е базирана на един присъединен обект в мрежата на "Енерго Про Продажби" за клиент с предоставена мощност 10 кВт  
затвори
Виж повече

Често задавани въпроси

 1. Интересувам се от ток за домакинство.

  Законово задължение за битовите потребители да преминат на свободен пазар няма. Това означава, че смяната на доставчик за битовите потребители в момента е възможна, но не задължителна.
  Битовите потребители също така трябва да имат предвид, че цената на електроенергията на регулиран пазар за битови потребители е по-ниска от пазарните нива на фиксираните тарифи в момента, включително и от фиксирания годишен план на Токи. Възможно е бъдещата борсова цена на тока да се окаже по-ниска от цената на регулирания пазар, но това е свързано с преценка и поемане на пазарен риск от всеки потребител. Възможно и вероятно е да се окаже и обратното.

 2. Какъв е срокът, в който фирмите трябва да преминат към свободния пазар на електроенергия?

  Законът предвижда тези, които все още не са направили своя избор, да бъдат служебно прехвърлени към търговеца на ток от групата на досегашния си снабдител по регулирани цени (ЧЕЗ, ЕВН или Енерго-Про). Това обаче ще е допустимо само до 30 юни 2021 г., след което при липса на нов договор с търговец на ток ще се преминава към т.нар. доставчик от последна инстанция. При него обаче цените са значително по-високи от пазарните.

 3. Интересувам се от цената на кВтч, която предлагате.

  На сайта ни сме публикували подробна информация за абонаментните планове за доставка на ток, включително примери за разхода според избрания план и в мрежата на кое енергоразпределителното предприятие (ЕРП) е точката на потребление. Ако желаете да получите конкретна оферта за Вашия бизнес, свържете се с нас на sales@toki.bg или на тел. 0700 13961

 4. Искам да получа оферта за моя бизнес.

  С удоволствие ще изготвим детайлна оферта. За целта ще ни е нужна следната информация:
  * Мрежата на енергоразпределителното предприятие (ЕРП), което ползвате (или адреса на обекта)
  * Информация за това, колко и какъв ток потребявате
  Най-лесно би било, ако ни изпратите снимка на последната фактура издаден от настоящия Ви доставчик.

 5. Колко време ще ми отнеме смяната на доставчик?

  Работим усилено, за да направим процеса на превключване възможно най-бърз и безпроблемен. Ще се нуждаете само от няколко минути за попълване на заявката, а подписването на договора може да стане с електронен подпис веднага или като подпишете и ни изпратите сканирано копие на договора в удобно за вас време.
  Веднага след това, ние ще задействаме процедурата по смяна на доставчика Ви.

 6. Колко време продължава процедурата по смяна на доставчик?

  Ако сте подписали договора си до 10то число на всеки месец, ще започнем доставката на електричество от първо число на следващия месец. Ако договорът e сключен след 10то число в месеца, то тогава доставката започва на първо число на 2рия месец след сключването на договора - например, ако договорът е сключен на 15 януари, то тогава доставката започва на 1 март.
  Това е така, тъй като е необходимо да уредим прехвърлянето със стария Ви доставчик и енергоразпределителното предприятие (ЕРП), което включва събиране и обработка на данните за измервателния уред и промяна на данните за доставчика при ЕРП. Според законодателството в България заявките за смяна на доставчика на електроенергия се подават до 10-то число на всеки месец и процедурата приключва до края на същия месец.
  Добрата новина е, че ние ще се погрижим за този процес и ще Ви изпращаме редовни актуализации за напредъка на процеса.

 7. Какво е необходимо, за да сменя доставчика на електрическа енергия за моя бизнес?

  Достатъчно е да изберете абонаментен план и да попълните формата за смяна на доставчик на нашия сайт. Това ще ви отнеме само няколко минути.
  Всичко, което Ви е необходимо за успешно попълване на формата, са данни за фирмата, фактура от досегашния доставчик за посочване на идентификатора на точката Ви на измерване и електронен подпис.
  В случай, че нямате електронен подпис, ТОКИ ще Ви осигури начин да подпишете договора електронно, или ако предпочитате, може да подпишете по традиционния начин.

 8. Как мога да подпиша договор с Токи, ако нямам електронен подпис?

  Дори и ако нямате електронен подпис, пак може да подпишете договор с Токи. Ще получите покана от нас в платформата на нашите партньори от Евротръст, там ще Ви направят идентификация и ще Ви дадат възможност да подпишете договора за доставка с Токи.

 9. Заплаща ли се такса за смяната на доставчика на ток?

  Не, процедурата е абсолютно безплатна и прозрачна.

 10. Трябва ли да се свържа с настоящия си доставчик на електрическа енергия?

  Няма нужда, ние ще се свържем с досегашния Ви доставчик, за да го уведомим за промяната.
  Единственото нещо, което не можем да направим, е да прекратим стария Ви договор. Ако сте подписали такъв, проверете предварително условията за прекратяването му и изпратете нужното предизвестие, като ни уведомите за срока.

 11. Мога ли да променя или избера датата, на която започва доставката на ток?
  За съжаление не е възможно да промените или изберете датата на превключване. Периодичността за смяна на доставчика е регламентирана и не може да бъде променяна - тя е винаги началото на съответния месец, преди който са изпълнени условията за стартиране на доставката.
 12. Мога ли да сменя доставчика на няколко имота едновременно?

  Можете да смените доставчика на електроенергия за всички точки на потребление на Вашия бизнес с 1 договор или с няколко отделни, както предпочитате.
  Ще трябва да използвате един и същ имейл и парола при регистрация на нова точка, за да можете след това да управлявате всички едновременно в акаунта си в ТОКИ.

 13. Колко често мога да сменям търговеца си на ток?

  Няма ограничение в промяната на доставчика, стига да се спазват регулациите и договора с доставчика.

 14. Каква е разликата между Токи и останалите търговци на електроенергия?

  Токи е единствената напълно дигитална услуга за доставка на електроенергия в България. Всичко от избора на абонаментен план, подписване на договор, заплащане на месечни сметки и получаване на месечните фактури става по електронен път.
  Също така, Токи е един от малкото български доставчици, които предлагат зелена енергия с гаранция за произход.

 15. За смяната на доставчика има ли значение какво е количеството консумирана енергия на моя бизнес?

  Свободата да избирате своя доставчик важи за всички фирми, без значение от размера на компанията и консумацията на енергия.

 16. Възможно ли е да има по-чести аварии или друг вид проблеми, след като преминем към свободния пазар на електроенергия?

  Не, смяната на доставчика на ток не променя мрежовия оператор. Вие ще получите единствено по-изгодни цени на електроенергията, съобразени с индивидуалния Ви профил.

 17. Мога ли да сменя доставчика си на ток, ако съм регистриран земеделски стопанин/ тютюнопроизводител/ лице, упражняващо свободна професия/ занаятчия/ физическо лице?

  Да, свържете се с нас на sales@toki.bg или на тел. 0700 13961 и ние ще Ви дадем подробни обяснения.

Какво е ТОКИ

ТОКИ е първата напълно дигитална услуга за предоставяне на електроенергия в България, оперирана от „Токи Пауър“ АД. Разработена специфично за нуждите на малкия и среден бизнес, както и за големи потребители и физически лица, ТОКИ предлага иновативни продукти, които до скоро не са били достъпни за потребителите на българския пазар. 

„Токи Пауър“ АД е лицензиран търговец на електрическа енергия (по силата на лицензия № Л-525-15 от 25.09.2020 г., издадена от КЕВР)