Колко ще спестите с ТОКИ?

Попълнете полетата и разберете още сега!


Битов потребител
Стопански/Небитов потребител

Какво е ТОКИ

ТОКИ е първата напълно дигитална услуга за предоставяне на електроенергия в България, оперирана от „Токи Пауър“ АД.

Създадена специфично за нуждите на малкия и среден бизнес, както и за големи потребители и физически лица, ТОКИ предлага гъвкави и иновативни ценови планове и изключително клиентско обслужване. ТОКИ улеснява клиентите в избора на план за доставка на електроенергия, като предоставя ясна и детайлна информация, опростен, онлайн процес за смяна на търговеца и възможност за ефективно проследяване и управление на разходите за електроенергия чрез онлайн клиентски портал.

„Токи Пауър“ АД е лицензиран търговец на електрическа енергия (по силата на лицензия № Л-525-15 от 25.09.2020 г., издадена от КЕВР).

Предимства с ТОКИ

Прозрачни условия и ясни месечни сметки за ток

По-ниски сметки за ток

Електронни фактури и онлайн клиентски портал за проследяване на разходите

Изцяло дигитален процес по смяна на доставчика на електроенергия

Смяна на доставчика
в три лесни стъпки

1

Избор на абонаментен
план

2

Електронно попълване на данните в договора

3

Електронно подписване на договора

Свободен

Специално разработен за фирми, които не искат да се ангажират с дългосрочен договор, но предпочитат предимствата на свободния пазар на електроенергия и търсят възможно най-изгодна цена:

 • Възможност за прекратяване на договора от страна на клиента с 30-дневно предизвестие;
 • Сигурна услуга при прозрачни условия;
 • С възможност за промяна на цената от страна на ТОКИ само веднъж на тримесечие с 30-дневно предизвестие.
На ценa от 0.410 лв./кВтч

Месечната сметка за електричество се формира от няколко компонента:

 1. Изразходвано количество електроенергия (в кВтч) по единична договорена цена;
 2. Такси за пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа;
 3. Такси за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа;
 4. Такса „Задължение към обществото“;
 5. Акциз;
 6. ДДС.

Сумите от 2 до 5 се изчисляват по нормативно определени цени, плащат се от крайния клиент и са еднакви за всички клиенти, независимо от избрания търговец. Те се включват в месечните фактури издавани от ТОКИ, като впоследствие търговецът има ангажимент да ги разплати към ЕРП и съответните институции (Фонд СЕС, Агенция Митници, НАП).

Вижте каква би била месечната ви фактура за консумация от 300 кВтч, ако фирмата ви се намира в мрежата, съответно на:

1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена.

2. Цена за достъп до електропреносната мрежа

3. Цена за достъп през електропреносната мрежа

4. Цена за достъп през електропреносната мрежа

5. Цена за достъп през електропреносната мрежа

6. Акциз

7. ДДС

Кол-во, кВч

[acf field=“quantity“]

[acf field=“quantity“]

[acf field=“quantity“]

[acf field=“quantity“]

[acf field=“quantity“]

Ед. цена, лв.

Общо, лв.

[acf field=“evn_price_to_network_calculated“] лв.

[acf field=“evn_transfer_through_calculated“] лв.

[acf field=“evn_excise_calculated“] лв.

[acf field=“evn_vat_calculated“] лв.

Борсов

За фирмите, които предпочитат да поемат пазарен риск и вярват, че борсовата цена ще бъде по-ниска от предложените за останалите планове:

 • Купувате електроенергия директно от Българската Независима енергийната борса (БНЕБ) без оскъпяване;
 • Плащате за потребената електроенергия според почасовите цени в сегмент "Ден напред";
 • Прозрачна и фиксирана такса за административно обслужване в размер на 20 лв./месец.
 

Месечната сметка за електричество се формира от няколко компоненти:

 1. Изразходвано количество електроенергия (в кВтч) по почасовите ценови стойности на Българска независима енергийна борса (пазар „Ден напред“);
 2. Административна такса за обслужване, фиксирана на 20 лв. за всеки започнати 5 000 кВтч/месец;
 3. Такси за пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа;
 4. Такси за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа;
 5. Такса „Задължение към обществото“;
 6. Акциз;
 7. ДДС.

Сумата по т. 1 се изчислява според почасовата консумация на абоната спрямо цената, на която се търгува електроенергията на Българската Независима Енергийна Борса за съответния час.

Таксата за обслужване по т 2. е фиксирана за обект (измервателна точка) и е в размер на 20 лв. без ДДС за всеки започнати 5 000 кВтч месечно. В случай на консумация над 30,000 кВтч се обърнете за оферта към sales@toki.bg

Сумите по т. от 3 до 7 се изчисляват по нормативно определени цени, плащат се от крайния клиент и са еднакви за всички клиенти, независимо от избрания търговец. Те се включват в месечните фактури издавани от ТОКИ, като впоследствие търговецът има ангажимент да ги разплати към ЕРП и съответните институции (Фонд СЕС, Агенция Митници, НАП).

* Този план важи само за обекти със стандартизиран товаров профил (СТП). За обекти с почасово мерене се свържете с отдел Продажби на sales@toki.bg

Вижте каква би била месечната ви фактура за консумация от 300 кВтч, ако фирмата ви се намира в мрежата, съответно на:

1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена.

2. Цена за достъп до електропреносната мрежа

3. Цена за достъп през електропреносната мрежа

4. Цена за достъп през електропреносната мрежа

5. Цена за достъп през електропреносната мрежа

6. Акциз

7. ДДС

Кол-во, кВч

[acf field=“quantity“]

[acf field=“quantity“]

[acf field=“quantity“]

[acf field=“quantity“]

[acf field=“quantity“]

Ед. цена, лв.

Общо, лв.

[acf field=“evn_price_to_network_calculated“] лв.

[acf field=“evn_transfer_through_calculated“] лв.

[acf field=“evn_excise_calculated“] лв.

[acf field=“evn_vat_calculated“] лв.

Зелен

Атрактивно предложение за отговорните потребители, които искат да се включат в борбата с климатичните промени и да подкрепят развитието на чистата енергетика:

 • Електроенергия с произход изцяло от ВЕИ мощности – соларни, водни и вятърни централи;
 • Всяко календарно тримесечие получавате „Гаранция за произход", издадена от АУЕР и „Сертификат за Зелена енергия“, издаден от ТОКИ за 100% от консумираната през периода електроенергия.
На ценa от 0.419 лв./кВтч

Месечната сметка за електричество се формира от няколко компонента:

 1. Изразходвано количество електроенергия (в кВтч) по единична договорена цена;
 2. Такси за пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа;
 3. Такси за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа;
 4. Такса „Задължение към обществото“;
 5. Акциз;
 6. ДДС.

Сумите от 2 до 5 се изчисляват по нормативно определени цени, плащат се от крайния клиент и са еднакви за всички клиенти, независимо от избрания търговец. Те се включват в месечните фактури издавани от ТОКИ, като впоследствие търговецът има ангажимент да ги разплати към ЕРП и съответните институции (Фонд СЕС, Агенция Митници, НАП).

Вижте каква би била месечната ви фактура за консумация от 300 кВтч, ако фирмата ви се намира в мрежата, съответно на:

1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена.

2. Цена за достъп до електропреносната мрежа

3. Цена за достъп през електропреносната мрежа

4. Цена за достъп през електропреносната мрежа

5. Цена за достъп през електропреносната мрежа

6. Акциз

7. ДДС

Кол-во, кВч

[acf field=“quantity“]

[acf field=“quantity“]

[acf field=“quantity“]

[acf field=“quantity“]

[acf field=“quantity“]

Ед. цена, лв.

Общо, лв.

[acf field=“evn_price_to_network_calculated“] лв.

[acf field=“evn_transfer_through_calculated“] лв.

[acf field=“evn_excise_calculated“] лв.

[acf field=“evn_vat_calculated“] лв.

Стандартен

За фирмите, които търсят стабилност и по-нисък разход за ток. С краткосрочен абонаментен план от ТОКИ, получавате постоянна услуга на предвидима цена:

 • Значително спестяване до 18% спрямо цените при Доставчик от последна инстанция.
 • Гарантирани, прозрачни условия за периода на договора;
 • Стабилна цена на кВтч за период от една година
На ценa от 0.415 лв./кВтч

Месечната сметка за електричество се формира от няколко компонента:

 1. Изразходвано количество електроенергия (в кВтч) по единична договорена цена;
 2. Такси за пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа;
 3. Такси за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа;
 4. Такса „Задължение към обществото“;
 5. Акциз;
 6. ДДС.

Сумите от 2 до 5 се изчисляват по нормативно определени цени, плащат се от крайния клиент и са еднакви за всички клиенти, независимо от избрания търговец. Те се включват в месечните фактури издавани от ТОКИ, като впоследствие търговецът има ангажимент да ги разплати към ЕРП и съответните институции (Фонд СЕС, Агенция Митници, НАП).

Вижте каква би била месечната ви фактура за консумация от 300 кВтч, ако фирмата ви се намира в мрежата, съответно на:

1. Изразходвано количество електроенергия (в кВч) по единична договорена цена.

2. Цена за достъп до електропреносната мрежа

3. Цена за достъп през електропреносната мрежа

4. Цена за достъп през електропреносната мрежа

5. Цена за достъп през електропреносната мрежа

6. Акциз

7. ДДС

Кол-во, кВч

[acf field=“quantity“]

[acf field=“quantity“]

[acf field=“quantity“]

[acf field=“quantity“]

[acf field=“quantity“]

Ед. цена, лв.

Общо, лв.

[acf field=“evn_price_to_network_calculated“] лв.

[acf field=“evn_transfer_through_calculated“] лв.

[acf field=“evn_excise_calculated“] лв.

[acf field=“evn_vat_calculated“] лв.

Частни дългосрочни договори за покупко-продажба на електроенергия 
(Private PPAs)

Частни дългосрочни договори за доставка на електроенергия

PPA e споразумение, подписано между потребител на електроенергия и инвеститор в нов проект за възобновяема енергия. Потребителят (купувачът) се ангажира да купува цялата енергия или определена част от производството на новия проект за дълъг период – 7, 10, 15 години или повече. Гарантираният доход от това дългосрочно споразумение улеснява финансирането на проекта, докато потребителя си гарантира фиксирана цена на електроенергията за периода на договора.

Често задавани въпроси

Законово задължение за битовите потребители да преминат на свободен пазар няма. Това означава, че смяната на доставчик за битовите потребители в момента е възможна, но не задължителна.
Битовите потребители също така трябва да имат предвид, че цената на електроенергията на регулиран пазар за битови потребители е по-ниска от пазарните нива на фиксираните тарифи в момента, включително и от фиксирания годишен план на ТОКИ. Възможно е бъдещата борсова цена на тока да се окаже по-ниска от цената на регулирания пазар, но това е свързано с преценка и поемане на пазарен риск от всеки потребител. Възможно и вероятно е да се окаже и обратното.

На сайта ще откриете подробна информация за абонаментните планове за доставка на ток, включително калкулатор за крайната цена и примерни фактури според избрания план и в мрежата на кое енергоразпределителното предприятие (ЕРП) се намира Вашата точка на потребление. Ако желаете да получите конкретен анализ според специфичното потребление на Вашия бизнес, свържете се с нас на sales@toki.bg или на тел. 0700 13961
С удоволствие ще изготвим детайлна оферта. За целта ще ни е нужна следната информация: * Мрежата на енергоразпределителното предприятие (ЕРП), което ползвате (или адреса на обекта); * Информация за вида потребител (битов или стопански и почасов или СТП профил) и размера на вашето потребление; Най-точно и бързо ще Ви изпратим оферта, ако ни изпратите копие на последната фактура издаден от настоящия Ви доставчик.

Работим усилено, за да направим процеса по смяна на търговеца възможно най-бърз и безпроблемен. Ще се нуждаете само от няколко минути за попълване на заявката, а подписването на договора може да стане с електронен подпис веднага или като подпишете и ни изпратите сканирано копие на договора в удобно за вас време.
Веднага след това, ние ще задействаме процедурата по смяна на доставчика Ви.

Ако сте подписали договора си до 10-о число на всеки месец, ще започнем доставката на електричество от първо число на следващия месец. Ако договорът e сключен след 10-о число в месеца, то тогава доставката започва на първо число на 2-рия месец след сключването на договора – например, ако договорът е сключен на 15 януари, то тогава доставката започва на 1 март.
Това е така, тъй като е необходимо да уредим прехвърлянето със стария Ви доставчик и енергоразпределителното предприятие (ЕРП), което включва събиране и обработка на данните за измервателния уред и промяна на данните за доставчика при ЕРП. Според законодателството в България заявките за смяна на доставчика на електроенергия се подават до 10-то число на всеки месец и процедурата приключва до края на същия месец.
Добрата новина е, че ние ще се погрижим за този процес и ще Ви изпращаме редовни актуализации за напредъка на процеса.

Достатъчно е да изберете абонаментен план и да попълните формата за смяна на доставчик на нашия сайт. Това ще ви отнеме само няколко минути.
Всичко, което Ви е необходимо за успешно попълване на формата, са данни за фирмата, фактура от досегашния доставчик за посочване на идентификатора на точката Ви на измерване и електронен подпис.
В случай, че нямате електронен подпис, ТОКИ ще Ви осигури начин да подпишете договора електронно, или ако предпочитате, може да подпишете по традиционния начин.

Дори и ако нямате електронен подпис, пак можете да подпишете договор с ТОКИ. След генериране на договор, можете да изберете как желаете да подпишете договора – електронно, чрез имейл и дистанционна верификация или с куриер.

Не, процедурата е абсолютно безплатна и прозрачна.

Няма нужда, ние ще се свържем с досегашния Ви доставчик, за да го уведомим за промяната.
Единственото нещо, което не можем да направим, е да прекратим стария Ви договор. Ако сте подписали такъв, проверете предварително условията за прекратяването му и изпратете нужното предизвестие, като ни уведомите за срока.

За съжаление не е възможно да промените или изберете датата на промяната на доставчика. Периодичността за смяна на доставчика е регламентирана и не може да бъде променяна – тя е винаги началото на съответния месец, преди който са изпълнени условията за стартиране на доставката.

Можете да смените доставчика на електроенергия за всички точки на потребление на Вашия бизнес с 1 договор или с няколко отделни, както предпочитате.
За да можете да управлявате всички обекти едновременно в общ акаунт в клиентския портал на ТОКИ, е необходимо да използвате един и същ имейл адрес при регистрацията на нови точки.

Няма ограничение в промяната на доставчика, стига да се спазват регулациите и договора с доставчика.

ТОКИ е единствената напълно дигитална услуга за доставка на електроенергия в България. Всичко от избора на абонаментен план, подписване на договор, заплащане на месечни сметки и получаване на месечните фактури става по електронен път.
Също така, ТОКИ е един от малкото български доставчици, които предлагат зелена енергия с гаранция за произход.

Свободата да избирате своя доставчик важи за всички фирми, без значение от размера на компанията и консумацията на енергия.

Не, смяната на доставчика на ток не променя мрежовия оператор. Вие ще получите единствено по-изгодни цени на електроенергията, съобразени с индивидуалния Ви профил.

Помощ и информация