Електронна платформа в подкрепа на клиентите на свободния пазар на електроенергия

От ясна и навременна информация за пазара, през опростен, онлайн процес за смяна на търговеца на електроенергия, до ефективно проследяване и управление на разходите, ТОКИ предлага модерни и гъвкави енергийни услуги за всеки бизнес. 

Предимства с ТОКИ

Прозрачни условия и ясни месечни сметки за ток

По-ниски сметки за ток

Електронни фактури и онлайн клиентски портал за проследяване на разходите

Изцяло дигитален процес по смяна на доставчика на електроенергия

Смяна на доставчика
в три лесни стъпки

1

Избор на абонаментен
план

2

Електронно попълване на данните в договора

3

Електронно подписване на договора

Стандартен

Подходящ за потребители, които искат значително да намалят разходите си и предпочитат дългосрочно фиксирана цена на електроенергията и предвидими месечни сметки.

 • 0.299лв./кВтч фиксирана цена за потребената електроенергия;
 • Договор за 12 месеца;
 • Без депозит и предварително плащане за потребление до 10МВтч/м.
 • Месечната сметка за електричество се формира от няколко компонента:

  1. Изразходвано количество електроенергия (в кВтч) по единична договорена цена;
  2. Такси за пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа;
  3. Такси за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа;
  4. Такса „Задължение към обществото“;
  5. Акциз;
  6. ДДС.

  Сумите от 2 до 5 се изчисляват по нормативно определени цени, плащат се от крайния клиент и са еднакви за всички клиенти, независимо от избрания търговец. Те се включват в месечните фактури издавани от ТОКИ, като впоследствие търговецът има ангажимент да ги разплати към ЕРП и съответните институции (Фонд СЕС, Агенция Митници, НАП).

  Зелен план
  Зелен

  Подходящ за потребители, които предпочитат дългосрочно предвидима цена и искат да подкрепят прехода към нулеви въглеродни емисии. Получавате „Гаранция за произход" от АУЕР и „Сертификат за Зелена енергия“ от ТОКИ.

 • 0.309лв./кВтч фиксирана цена за активна електроенергия;
 • 100% BЕИ енергия;
 • Договор за 12 месеца;
 • Без депозит и предварително плащане до 10 МВтч.
 • Месечната сметка за електричество се формира от няколко компонента:

  1. Изразходвано количество електроенергия (в кВтч) по единична договорена цена;
  2. Такси за пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа;
  3. Такси за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа;
  4. Такса „Задължение към обществото“;
  5. Акциз;
  6. ДДС.

  Сумите от 2 до 5 се изчисляват по нормативно определени цени, плащат се от крайния клиент и са еднакви за всички клиенти, независимо от избрания търговец. Те се включват в месечните фактури издавани от ТОКИ, като впоследствие търговецът има ангажимент да ги разплати към ЕРП и съответните институции (Фонд СЕС, Агенция Митници, НАП).

  Борсов план
  Борсов

  Подходящ за фирми, които предпочитат да носят пазарен риск и очакват позитивен ефект за бизнеса си от ежедневните и сезонни колебания на борсовата цена. Плащате за потребената електроенергия според почасовите цени в сегмент "Ден напред" на Българската Независима Енергийна Борса (БНЕБ).

 • 0.0199 лв./кВтч фиксирана такса за административно обслужване;
 • С договор за 12 месеца;
 • Без депозит и предварително плащане за потребление до 10 МВтч/м.
 • Месечната сметка за електричество се формира от няколко компоненти:

  1. Цена за изразходвано количество електроенергия (в кВтч);
  2. Такса за административно обслужване;
  3. Такси за пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа;
  4. Такси за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа;
  5. Такса „Задължение към обществото“;
  6. Акциз;
  7. ДДС.

  Сумата по т. 1 се изчислява според почасовата консумация на абоната спрямо цената, на която се търгува електроенергията на Българската Независима Енергийна Борса за съответния час.

  Сумите по т. от 3 до 7 се изчисляват по нормативно определени цени, плащат се от крайния клиент и са еднакви за всички клиенти, независимо от избрания търговец. Те се включват в месечните фактури издавани от ТОКИ, като впоследствие търговецът има ангажимент да ги разплати към ЕРП и съответните институции (Фонд СЕС, Агенция Митници, НАП).

  * Този план важи само за обекти със стандартизиран товаров профил (СТП). За обекти с почасово мерене се свържете с отдел Продажби на [email protected]

  Зелен борсов

  Подходящ за фирми, които искат да подкрепят прехода към въглеродна неутралност и предпочитат да носят пазарен риск. Плащате за потребената електроенергия според почасовите цени в сегмент "Ден напред" на БНЕБ. Получавате „Гаранции за произход" от АУЕР и „Сертификат за Зелена енергия“ от ТОКИ.

 • 0.0249 лв./кВтч фиксирана такса за административно обслужване;
 • 100% ВЕИ енергия
 • С договор за 12 месеца;
 • Без дeпозит и авансови плащания до 10 МВтч.
 • Месечната сметка за електричество се формира от няколко компоненти:

  1. Цена за изразходвано количество електроенергия (в кВтч);
  2. Такса за административно обслужване;
  3. Такси за пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа;
  4. Такси за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа;
  5. Такса „Задължение към обществото“;
  6. Акциз;
  7. ДДС.

  Сумата по т. 1 се изчислява според почасовата консумация на абоната спрямо цената, на която се търгува електроенергията на Българската Независима Енергийна Борса за съответния час.

  Сумите по т. от 3 до 7 се изчисляват по нормативно определени цени, плащат се от крайния клиент и са еднакви за всички клиенти, независимо от избрания търговец. Те се включват в месечните фактури издавани от ТОКИ, като впоследствие търговецът има ангажимент да ги разплати към ЕРП и съответните институции (Фонд СЕС, Агенция Митници, НАП).

  * Този план важи само за обекти със стандартизиран товаров профил (СТП). За обекти с почасово мерене се свържете с отдел Продажби на [email protected]

  Частни дългосрочни договори за покупко-продажба на електроенергия 
  (Private PPAs)

  Частни дългосрочни договори за доставка на електроенергия

  PPA e споразумение, подписано между потребител на електроенергия и инвеститор в нов проект за възобновяема енергия. Потребителят (купувачът) се ангажира да купува цялата енергия или определена част от производството на новия проект за дълъг период – 7, 10, 15 години или повече. Гарантираният доход от това дългосрочно споразумение улеснява финансирането на проекта, докато потребителя си гарантира фиксирана цена на електроенергията за периода на договора.

  Често задавани въпроси

  Законово задължение за битовите потребители да преминат на свободен пазар няма. Това означава, че смяната на доставчик за битовите потребители в момента е възможна, но не задължителна.
  Битовите потребители също така трябва да имат предвид, че цената на електроенергията на регулиран пазар за битови потребители е по-ниска от пазарните нива на фиксираните тарифи в момента, включително и от фиксирания годишен план на ТОКИ. Възможно е бъдещата борсова цена на тока да се окаже по-ниска от цената на регулирания пазар, но това е свързано с преценка и поемане на пазарен риск от всеки потребител. Възможно и вероятно е да се окаже и обратното.

  На сайта ще откриете подробна информация за абонаментните планове за доставка на ток, включително калкулатор за крайната цена и примерни фактури според избрания план и в мрежата на кое енергоразпределителното предприятие (ЕРП) се намира Вашата точка на потребление. Ако желаете да получите конкретен анализ според специфичното потребление на Вашия бизнес, свържете се с нас на [email protected] или на тел. 0700 13961
  С удоволствие ще изготвим детайлна оферта. За целта ще ни е нужна следната информация: * Мрежата на енергоразпределителното предприятие (ЕРП), което ползвате (или адреса на обекта); * Информация за вида потребител (битов или стопански и почасов или СТП профил) и размера на вашето потребление; Най-точно и бързо ще Ви изпратим оферта, ако ни изпратите копие на последната фактура издаден от настоящия Ви доставчик.

  Работим усилено, за да направим процеса по смяна на търговеца възможно най-бърз и безпроблемен. Ще се нуждаете само от няколко минути за попълване на заявката, а подписването на договора може да стане с електронен подпис веднага или като подпишете и ни изпратите сканирано копие на договора в удобно за вас време.
  Веднага след това, ние ще задействаме процедурата по смяна на доставчика Ви.

  Ако сте подписали договора си до 10-о число на всеки месец, ще започнем доставката на електричество от първо число на следващия месец. Ако договорът e сключен след 10-о число в месеца, то тогава доставката започва на първо число на 2-рия месец след сключването на договора – например, ако договорът е сключен на 15 януари, то тогава доставката започва на 1 март.
  Това е така, тъй като е необходимо да уредим прехвърлянето със стария Ви доставчик и енергоразпределителното предприятие (ЕРП), което включва събиране и обработка на данните за измервателния уред и промяна на данните за доставчика при ЕРП. Според законодателството в България заявките за смяна на доставчика на електроенергия се подават до 10-то число на всеки месец и процедурата приключва до края на същия месец.
  Добрата новина е, че ние ще се погрижим за този процес и ще Ви изпращаме редовни актуализации за напредъка на процеса.

  Достатъчно е да изберете абонаментен план и да попълните формата за смяна на доставчик на нашия сайт. Това ще ви отнеме само няколко минути.
  Всичко, което Ви е необходимо за успешно попълване на формата, са данни за фирмата, фактура от досегашния доставчик за посочване на идентификатора на точката Ви на измерване и електронен подпис.
  В случай, че нямате електронен подпис, ТОКИ ще Ви осигури начин да подпишете договора електронно, или ако предпочитате, може да подпишете по традиционния начин.

  Дори и ако нямате електронен подпис, пак можете да подпишете договор с ТОКИ. След генериране на договор, можете да изберете как желаете да подпишете договора – електронно, чрез имейл и дистанционна верификация или с куриер.

  Не, процедурата е абсолютно безплатна и прозрачна.

  Няма нужда, ние ще се свържем с досегашния Ви доставчик, за да го уведомим за промяната.
  Единственото нещо, което не можем да направим, е да прекратим стария Ви договор. Ако сте подписали такъв, проверете предварително условията за прекратяването му и изпратете нужното предизвестие, като ни уведомите за срока.

  За съжаление не е възможно да промените или изберете датата на промяната на доставчика. Периодичността за смяна на доставчика е регламентирана и не може да бъде променяна – тя е винаги началото на съответния месец, преди който са изпълнени условията за стартиране на доставката.

  Договорът с ТОКИ трябва да бъде сключен със собственика на обекта. Можете да сключите и тристранно споразумение и по този начин Вие да получавате директно фактурите си, вместо те да бъдат изпращани на наемодателя. Можете също и да прехвърлите партидата на Ваше име, чрез договора за наем след което да сключите договор с ТОКИ.

  Можете да смените доставчика на електроенергия за всички точки на потребление на Вашия бизнес с 1 договор или с няколко отделни, както предпочитате.
  За да можете да управлявате всички обекти едновременно в общ акаунт в клиентския портал на ТОКИ, е необходимо да използвате един и същ имейл адрес при регистрацията на нови точки.

  Ако потреблението ви е под 30МВтч не е необходимо предоставянето на депозит. Ако то е над 30МВтч е възможно да се изисква депозит можете да се свържете с нашите специалисти и да се възползвате от индивидуална оферта.

  Наличието на задължения към предишен доставчик може да забави процедурата по прехвърляне или да я отложи до изчистването им. За ваше улеснение можете да проверите със сегашния си доставчик наличието на задължения или лихви.

  Няма ограничение в промяната на доставчика, стига да се спазват регулациите и договора с доставчика.

  ТОКИ е единствената напълно дигитална услуга за доставка на електроенергия в България. Всичко от избора на абонаментен план, подписване на договор, заплащане на месечни сметки и получаване на месечните фактури става по електронен път.
  Също така, ТОКИ е един от малкото български доставчици, които предлагат зелена енергия с гаранция за произход.

  Свободата да избирате своя доставчик важи за всички фирми, без значение от размера на компанията и консумацията на енергия.

  За качеството на електроснабдяване отговарят Електроразпределителните предприятия, които имат ангажимент до поддържат електропреносната и електроразпределителните мрежи в България.

  Ако сте с почасов електромер таксата за мрежови услуги се дължи на ЕРП. Можете да подпишете декларация и да заплащате тази такса към ТОКИ, а ние ще имаме грижата да разпределим таксите към ЕРП.

  Ако сте със стандартизиран електромер заплащате всички такси към ТОКИ.

  Мрежовите такси се определят на база консумираната електроенергия според обща методология и се одобряват от Комисията за енергийно и водно регулиране веднъж годишно. Те са еднакви за всички и не зависят от търговеца на електроенергия.

  Не, смяната на доставчика на ток не променя мрежовия оператор. Вие ще получите единствено по-изгодни цени на електроенергията, съобразени с индивидуалния Ви профил.

  Ще получите последната фактура от предишния си доставчик в началото на месеца след последния месец в който той е бил ваш доставчик.

  Фактурите се получават на имейл между 6-то и 10-то число на месеца. Срока за плащане е 15 дни от получаване на фактурата, а възможните опции са всички каси на Изипей, Ипей или банков превод.

  Обнародвано е решение за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия, прието от 48-ото Народно събрание.

  Според решението, Компенсацията за всички крайни небитови клиенти е в размер 100% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „Ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, за съответния месец и базова цена в размер на 200 лв./МВтч.

  Повече за това научете тук.

  Трябва да ни уведомите месец по-рано, като ние ще имаме грижата да ви изготвим нов договор за новата точка, който ще бъде със същите условия като досегашния Ви договор.

  Ако след изтичане на договора си с ТОКИ желаете той да бъде преподписан не трябва да предприемате нищо – той се подновява автоматично.

  За връзка със специалист на ТОКИ може да се свържете на тел. 0700 13961 или да изпратите запитване на [email protected]

  Помощ и информация