Частни дългосрочни договори за покупко-продажба на електроенергия
(Private PPAs)

Масовата практика в момента е фирмите да се снабдяват с електроенергия чрез краткосрочни договори за доставка, обикновено от 6 месеца до 2 години. Това ги излага изцяло на високия ценовия риск на енергийната борса. На пазара вече има и други възможности – за дългосрочни договори за доставка от ВЕИ източници, които осигуряват предвидимост на разходите за енергия за дълъг период. 

Дългосрочните договори за покупко-продажба на електроенергия (Power Purchase Agreements – PPAs) дават конкурентно предимство на компаниите, като им гарантират дългосрочна доставка на енергия на по-ниски цени от борсовите. Тези споразумения осигуряват възможност фирмите да планират по-добре разходите за енергията, която консумират и да се предпазят от ценовите шокове на енергийните борси. Допълненително те дават възможност да се демонстрира категоричен ангажимент за опазване на околната среда и устойчиво развитие пред клиентите и инвеститорите, с което да се покрият регулационни изисквания, да се подобри ESG (Environmental, Social and Governance) рейтинга на фирмата или да се генерират допълнителни финансови и маркетингови предимства.

Практиката големи потребители да си осигуряват необходимата им енергия от нови ВЕИ проекти, като сключат дългосрочен договор за закупуване на произведената енергия, отдавна е широко разпространена в САЩ и става все по-популярна и в Европа, като нараства с 65% на година в периода 2013-2019 г., набирайки още по-голяма скорост през последните 2 години. За компаниите, които търсят източник на възобновяема електроенергия и са готови да сключат дългосрочен договор за покупко-продажба на електроенергия, съществува широк спектър от възможности.

Научeте повече за основните модели PPA: