Бъдещето е на зелената енергия

Договор за покупко-продажба на електроенергия

Частни дългосрочни договори за покупко-продажба на електроенергия
(PPA)

Частните дългосрочни договори за покупко-продажба на електроенергия (Power Purchase
Agreements – PPAs) представляват споразумения за закупуване на енергия,
генерирана от възобновяеми енергийни източници, сключени между големи
промишлени потребители и собственици на нови ВЕИ проекти. Тези договори
обикновено са дългосрочни, с продължителност между 5 и 20 години. Чрез тях
потребителят на енергия се ангажира да купува произведената електроенергия
и свързаните с нея Сертификати за възобновяема енергия и Гаранции за произход
без да се нагърбва с инвестиции в специфичното оборудване за генериращите
мощности, като вятърни/водни турбини или слънчеви панели.

Популярното решение в България е фирмите да се снабдяват с електроенергия чрез краткосрочни договори за доставка, обикновено от 6 месеца до 2 години. Това ги излага изцяло на високия ценовия риск на енергийната борса. На пазара вече има и други възможности – дългосрочни договори за доставка от ВЕИ източници, които осигуряват предвидимост на разходите за енергия за дълъг период. 

Дългосрочните договори за покупко-продажба на електроенергия (Power Purchase Agreements – PPAs) дават конкурентно предимство на компаниите, като им гарантират дългосрочна доставка на енергия на по-ниски цени от борсовите. Тези споразумения осигуряват възможност фирмите да планират по-добре разходите за енергията, която консумират, и да се предпазят от ценовите шокове на енергийните борси. Допълнително те дават възможност да се демонстрира категоричен ангажимент за опазване на околната среда и устойчиво развитие пред клиентите и инвеститорите, с което да се покрият регулационни изисквания, да се подобри ESG (Environmental, Social and Governance) рейтинга на фирмата или да се генерират допълнителни финансови и маркетингови предимства.

Практиката големи потребители да си осигуряват необходимата им енергия от нови ВЕИ проекти, като сключат дългосрочен договор за закупуване на произведената енергия, отдавна е широко разпространена в САЩ и става все по-популярна и в Европа, като нараства с 65% на година в периода 2013-2019 г., набирайки още по-голяма скорост през последните 2 години. За компаниите, които търсят източник на възобновяема електроенергия и са готови да сключат дългосрочен договор за покупко-продажба на електроенергия, съществува широк спектър от възможности.

Основни модели PPA

ТОКИ предлага четири основни модела за сключване на дългосрочни договори за покупко-продажба на електроенергия, които могат да се адаптират за нуждите на бизнес потребителите с над 500 МВтч месечна консумация. Регистрирайте се тук, за да научите повече и да изберете най-подходящия за Вашата фирма:

Предимства с PPA

Фиксирана цена

Осигурявате си предвидимост на разходите за електроенергия за дълъг период от време - от 5 до 20 години

Устойчиво развитие

Създавате устойчиви модели на потребление и производство, като същевременно получавате и допълнителни „зелени" предимства - напр. Гаранции за произход

Корпоративна отговорност

Демонстрирате ангажираност на компанията за опазване на околната среда и постигане на целите за въглеродна неутралност

От стратегия до изпълнение

PPA Пазар

За корпоративните потребители на електроенергия дългосрочните договори са един от най-добрите начини за постигане на целите за въглеродна неутралност и спестяване на разходи, чрез хеджиране на цената. 

PPA може да се сключи за по-кратки или по-дълги срокове (от 5 до 20 и повече години), за различни обеми и профили зелена енергия и с различни методи за фиксиране на цената. Тези основни елементи са неизменна част от условията на споразумението и може да са сложни за определяне. От сключването на подходящата енергийна сделка за Вашата компания зависи дали енергийните Ви нужди ще са адекватно гарантирани и дали ще постигнете желаните финасови и устойчиви предимства.

Ако искате Вашата организация да премине към снабдяване със зелена енергия, ТОКИ може да Ви предложи съдействие при структурирането и изпълнението на PPА. Благодарение на вече затвърдената позиция на КЕР Токи Пауър АД като търговец на електроенергия и тясното ни сътрудничество с други компании, част от групата на Реналфа АД, ние сме уникално позиционирани да предложим различни модели на такива споразумения, както и консултации относно сключването и управлението им.

A1 и Реналфа подписаха дългосрочен договор за доставка на зелена енергия

Водещият доставчик на телекомуникационни услуги „А1 България“ и българската инвестиционна група в сферата на чистата енергия „Реналфа“ подписаха Частен дългосрочен договор за доставка на възобновяема

Прочетете още »